Turun kristillinen opisto

Lustokatu 7, 20380 Turku
Puh.  02 4123 500
info@tk-opisto.fi
Sähköpostiosoitteet ovat muotoa  etunimi.sukunimi@tk-opisto.fi.

Laskutus:
Olemme siirtyneet sähköiseen laskutukseen.
Y-tunnus (Turun kristillisen opiston säätiö) 0915313-4

Hae yhteystiedoista

Send message

Yhteystietoja ei löytynyt.

Opintotoimisto / opintoneuvonta

Opintotoimiston s-posti: haku@tk-opisto.fi

Voit lähettää tietoturvallisesti esimerkiksi henkilötietoja sisältäviä asiakirjoja ja viestejä turvasähköpostilla. Tästä voit lukea ohjeet turvasähköpostin lähettämiseen.

Hallinto

Hautala Jukka

toimitusjohtaja
Turun kristillisen opiston säätiö
Linnasmäki Oy

050 344 2796
jukka.hautala@tk-opisto.fi

Kaivola Juha

pedagoginen rehtori
0400 479 599
juha.kaivola@tk-opisto.fi

Lappalainen Juha

talousjohtaja
0500 719 591
juha.lappalainen@tk-opisto.fi

Grön Sanna

hotelli- ja palvelujohtaja
040 358 7214
sanna.gron@linnasmaki.fi

Opinto-ohjaajat

Kaikkien opojen yhteinen sähköposti: opot@tk-opisto.fi

Piirainen Johanna

opinto-ohjaaja (maahanmuuttajakoulutukset ja Luki)
040 702 3110
johanna.piirainen@tk-opisto.fi

Tiitta Aino

opinto-ohjaaja (TUVA ja maahanmuuttajakoulutukset)
040 3549 816
aino.tiitta@tk-opisto.fi

Sjöblom Disa

opinto-ohjaaja (vapaa sivistystyö, ammatillinen koulutus, maahanmuuttajakoulutukset)
040 7323 191
disa.sjoblom@tk-opisto.fi

Yleissivistävä koulutus

Nurmi Hanna

yleissivistävän yksikön koulutuspäällikkö, ruotsin opettaja
040 7104 467
hanna.nurmi@tk-opisto.fi

Aikuisten perusopetus ja suomen kielen koulutus maahanmuuttajille

Autio Petra

suomi toisena kielenä -opettaja, luokanopettaja
040 7104 475
petra.autio@tk-opisto.fi

Elovaara Aleksi

biologian, maantiedon, terveystiedon ja suomi toisena kielenä -opettaja
040 131 9599
aleksi.elovaara@tk-opisto.fi

Heinävaara Vilja

suomen kielen ja yhteiskuntaopin opettaja
040 1217 016
vilja.heinavaara@tk-opisto.fi

Hillgren Laura

ruotsin, englannin, yhteiskuntaopin ja suomi toisena kielenä -opettaja
040 7104 474
laura.hillgren@tk-opisto.fi

Ikonen Ilona

erityisopettaja, suomi toisena kielenä -opettaja
040 193 6334
ilona.ikonen@tk-opisto.fi

Ikävalko Riikka

suomi toisena kielenä -opettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
040 186 1745
riikka.ikavalko@tk-opisto.fi

Knaapinen Anu

suomi toisena kielenä -opettaja
040 5424 839
anu.knaapinen@tk-opisto.fi

Kotiluoto Riitta

erityisopettaja
040 1837 454
riitta.kotiluoto@tk-opisto.fi

Lamminpää Mika

suomi toisena kielenä -opettaja
050 5916 168
mika.lamminpaa@tk-opisto.fi

Linnamäki Kirsi

yhteiskunnallisten aineiden ja työssäoppimisen opettaja
040 1884 108
kirsi.linnamaki@tk-opisto.fi

De Luca Sara

suomi toisena kielenä -opettaja
040 6307 473
sara.deluca@tk-opisto.fi

Lähteenmäki Eva

suomi toisena kielenä -opettaja
040 7104 468
eva.lahteenmaki@tk-opisto.fi

Metsola Annukka

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja suomi toisena kielenä -opettaja
040 6687 153
annukka.metsola@tk-opisto.fi

Mikhailova Kateryna "Kati"

suomen kielen opettaja
040 596 8054
kateryna.mikhailova@tk-opisto.fi

Myhkyrä Svetlana

suomen kielen opettaja
050 5238 257
svetlana.myhkyra@tk-opisto.fi

Naski Tiina

englannin opettaja
040 7704 730
tiina.naski@tk-opisto.fi

Nieminen Johanna

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja suomi toisena kielenä -opettaja
040 3538 162
johanna.nieminen@tk-opisto.fi

Peltoniemi Anu

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja suomi toisena kielenä -opettaja
040 7104 471
anu.peltoniemi@tk-opisto.fi

Piirainen Johanna

maahanmuuttajakouluttaja
040 702 3110
johanna.piirainen@tk-opisto.fi

Sjöblom Disa

suomi toisena kielenä -opettaja, opinto-ohjaaja
040 7323 191
disa.sjoblom@tk-opisto.fi

Tikkanen Laura

suomi toisena kielenä -opettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
040 7104 473
laura.tikkanen@tk-opisto.fi

Visa Anu

äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja suomi toisena kielenä -opettaja
040 7104 472
anu.visa@tk-opisto.fi

TUVA (Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus)

Nguyen Thang

matematiikan, digitaidon ja suomen kielen opettaja, erityisopettaja
040 647 3074
thang.nguyen@tk-opisto.fi

Psykologia ja kasvatustiede

Kivilahti-Mäkelä Sari

matemaattisten aineiden opettaja
040 7104 463
sari.kivilahti-makela@tk-opisto.fi

Kauppatieteet

Nieminen Kirsi

kauppatieteiden opettaja
040 5575 098
kirsi.nieminen@tk-opisto.fi

Oikeustiede

Elfving Henrik

oikeustieteen opettaja
040 7104 465
henrik.elfving@tk-opisto.fi

Lääketieteelliseen suuntaavat opinnot

Niemi Ilari

luonnontieteellisten aineiden opettaja
040 7104 466
ilari.niemi@tk-opisto.fi

Viitanen Olli

matemaattisten aineiden opettaja
040 4823 944
olli.viitanen@tk-opisto.fi

Ammatillinen koulutus

Rantala Krister

ammatillisten perustutkintojen koulutuspäällikkö
0400 510 997
krister.rantala@tk-opisto.fi

Talonen Marjaana

ammattitutkintojen koulutuspäällikkö
0400 597 758
marjaana.talonen@tk-opisto.fi

Salmio Sampo

tietotekniikan opettaja
050 9127 311
sampo.salmio@tk-opisto.fi

Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto

Haaksilahti Tiina

opettaja, kommunikaatio ja viittomakielinen ohjaus
0400 864 881
tiina.haaksilahti@tk-opisto.fi

Haarala Leena

teologisten aineiden opettaja
0400 597 718
leena.haarala@tk-opisto.fi

Harju Tarja

kasvatusaineiden opettaja
050 5916 167
tarja.harju@tk-opisto.fi

Homi Päivi

viittomakielen opettaja
044 3654 123
paivi.homi@tk-opisto.fi

Hämäläinen Tiina

suomi toisena kielenä -opettaja ja äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja
040 7104 464
tiina.hamalainen@tk-opisto.fi

Korhonen Mari

varhaiskasvatusaineiden opettaja
0400 597 714
mari.korhonen@tk-opisto.fi

Lehtinen Outi

musiikin opettaja
0400 597 732
outi.lehtinen@tk-opisto.fi

Lintukangas-Karlshöj Tarja

viittomakielen opettaja (yhteydenotot sähköpostitse tai tekstiviestillä)
040 5586 448
tarja.lintukangas-karlshoj@tk-opisto.fi

Louko Katri

kädentaitojen ja kuvataiteen opettaja
040 487 5501
katri.louko@tk-opisto.fi

Spiliotopoulos Ilona

kommunikaatioalan opettaja
040 587 8136
ilona.spiliotopoulos@tk-opisto.fi

Toivonen Anna-Maria

vuorovaikutus- ja ilmaisuaineiden opettaja
040 847 6515
anna-maria.toivonen@tk-opisto.fi

Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto, Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisala

Talonen Marjaana

ammattitutkintojen koulutuspäällikkö
0400 597 758
marjaana.talonen@tk-opisto.fi

Heikkilä Niina

kasvatusaineiden opettaja
050 5916 169
niina.heikkila@tk-opisto.fi

Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Ijäs Matti

teologisten aineiden opettaja, oppisopimusvastaava
050 4060 837
matti.ijas@tk-opisto.fi

Kurssit

Stenman Helena

kurssisihteeri
0400 597 787
helena.stenman@tk-opisto.fi

Siltanen Anna Kaisa

koulutussuunnittelija
040 624 0814
annakaisa.siltanen@tk-opisto.fi

MUU TOIMINTA

Opiskelijahuolto

Lintula Petra

kuraattori (suomen kielen linjat, taiko-ryhmät, vaps-ryhmät ja ammattitutkinnot)
040 355 3486
petra.lintula@tk-opisto.fi

Mäntynen Suvi

kuraattori (luki-, alpe-, pe-ryhmät, TUVA ja ammatillinen peruskoulutus)
040 631 3353
suvi.mantynen@varha.fi

Heimo Anu

opintopsykologi
040 1941 670
anu.heimo@varha.fi

Hautamäki Anna Tiina

terveydenhoitaja (ma-to)
040 749 3083
annatiina.hautamaki@varha.fi

Asuntola-asiat

Louko Katri

asuntolaohjaaja
040 487 5501
katri.louko@tk-opisto.fi

ATK-palvelut

Saunamäki Aleksi

järjestelmäasiantuntija
040 1801 467
aleksi.saunamaki@tk-opisto.fi

Saunamäki Rami

IT-tukihenkilö
040 181 2443
rami.saunamaki@tk-opisto.fi

Ravintola

Rensujeff Armi

ravintolapäällikkö
050 9127 312
keittio@tk-opisto.fi

Kiinteistöhuolto ja siivous

Alagic Edina

siivoustyönjohtaja
040 7473 745
siivous@tk-opisto.fi

Kirjasto

Saario Hanna

kirjastonhoitaja
040 7104 478
kirjasto@tk-opisto.fi

Tiedotus ja markkinointi

Peltonen Janne

viestintäsuunnittelija, markkinointivastaava
040 7575 200
janne.peltonen@tk-opisto.fi

Taloustoimisto

Kurki Päivi

toimistosihteeri
040 7104 479
paivi.kurki@tk-opisto.fi

Vihersaari Raija

taloussihteeri
040 7104 480
raija.vihersaari@tk-opisto.fi

Kokoushotelli Linnasmäki

Bianciardi Tiina

myyntineuvottelija
040 7250 635
tiina.bianciardi@linnasmaki.fi

Andersson Linda

myyntineuvottelija
0400 279 206
linda.andersson@linnasmaki.fi