You are currently viewing Ympäristöpolitiikka

Ympäristöpolitiikka

Opiston ympäristöpolitiikan määrittelee säätiön johtoryhmä. Ympäristöpolitiikka päivitetään johdon katselmuksen yhteydessä.

Turun kristillinen opisto noudattaa ympäristölakeja ja -määräyksiä. Pystymme vaikuttamaan ympäristön kuormitukseen vähentävästi vaikuttamalla henkilöstön ja opiskelijoiden toimintatapoihin, tietoihin ja asenteisiin ympäristöasioissa.

Opistolla kiinnitetään erityistä huomiota jätteiden asianmukaiseen käsittelyyn, sillä jätteiden syntymisellä ja poiskuljettamisella on suuri ympäristöllinen vaikutus opiston toiminnassa. Energian tehokkaaseen käyttöön kiinnitetään huomiota.

Jokaisen opiskelijan ja henkilökunnan jäsenen tulee tiedostaa ympäristönäkökohtiin perehtymisen merkitys. Henkilöstön ja opiskelijoiden tulee sitoutua noudattamaan säätiön ympäristöohjeita ja kehittämään toimintaa ympäristömyönteisemmäksi.