Yhdessä taitaen

Yhdessä taitaen on Helsingin Diakonissalaitoksen koordinoima yhteishanke, jossa mukana toteuttajina ovat Turun kristillinen opisto, Rinnekoti-Säätiö ja Ammattiopisto Live. Hanke toteutetaan vuosina 2019-2021.

Turun kristillisen opiston kohderyhmä ovat aikuisten perusopetuksessa ja kotoutumiskoulutuksessa opiskelevat maahanmuuttajat, jotka eivät opi eivätkä siten etene koulutuspolulla.

Yhteishankkeessa luodaan elinikäisen oppimisen edellyttämien taitojen (luku-, numero- ja tvt-taidot) kehittämiseen tähtääviä toimintamalleja. Hankkeessa keskitytään työtapojen ja menetelmien kehittämiseen, mallintamiseen ja vaikuttavuuden todentamiseen sekä kohderyhmän kestävien työ- ja koulutuspolkujen lisäämiseen. Turun kristillisen opiston osahankkeen tavoitteena on erityisesti kehittää uusia menetelmiä, materiaaleja ja koulutuksen toteuttamismuotoja, jotka parantavat kohderyhmän perustaitojen kehittymistä ja siten opintojen etenemistä.