You are currently viewing Työllistymisvalmiuksia ja perustaitoja kehittävät koulutukset hitaasti oppiville ja oppimisen haasteista kärsiville maahanmuuttajille

Työllistymisvalmiuksia ja perustaitoja kehittävät koulutukset hitaasti oppiville ja oppimisen haasteista kärsiville maahanmuuttajille

Turun kristillinen opisto on saanut OKM:n erityisavustusta jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen.

Maahanmuuttajien työllistymisessä yhtenä haasteellisena kohderyhmänä ovat kieli- ja kotoutumiskoulutuksissa opiskelevat tai opiskelleet, jotka eivät opi eivätkä siten etene opinnoissaan.  Vaikka kyseessä olisi hitaasti oppiville suunnattu koulutusryhmä, osa jokaisen ryhmän opiskelijoista on tilanteessa, että koulutuksen päätyttyä osaamistaso ei ole juurikaan noussut. Henkilöt saattavat käydä samoja koulutuksia useita kertoja ilman tuloksia. Turun kristillisen opiston ja Varsinais-Suomen TE-toimiston kotoutumispalveluiden henkilökunnan tekemän arvion mukaan tällaisia opiskelijoita on n. 15% kaikista maahanmuuttajille suunnattujen alkeistason koulutusten opiskelijoista. Koulutuksen jälkeen nämä opiskelijat eivät työllisty eivätkä useinkaan sijoitu edes muihin työllistämistoimenpiteisiin. Kohderyhmälle on ensisijaisen tärkeää löytää uusia ja vaihtoehtoisia tapoja osaamisen kehittämiseen.

Hankkeen tavoitteena on kohderyhmän perus- ja digitaitoja toiminnallisesti vahvistamalla edistää suomen kielen oppimistuloksia ja siten kotoutumista ja erityisesti työllistymistä. Tavoitteena on kohderyhmään kuuluvien toimintakyvyn parantaminen ja voimaannuttaminen räätälöityjen menetelmien, materiaalien ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla. 

Koulutus toteutetaan vuonna 2021 kolmena 12 viikon mittaisena moduulina. Ohjattua opetusta on keskimäärin 20 tuntia viikossa. Yhteen ryhmään valitaan 12 opiskelijaa. Sama opiskelija voi opiskella koulutuksessa henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti 1-3 moduulia. Tavoitteena on aktiivinen ohjaus työhön ja työllisyyspalveluihin, kun elämäntilanne ja perustaitoihin liittyvät valmiudet sen mahdollistavat.

Koulutuksen sisältö perustuu a) henkilökohtaisen ohjauksen kautta tapahtuvaan oppimisen esteiden kartoittamiseen ja poistamiseen b) suomen kielen taidon ja perustaitojen vahvistamiseen. Perustaidoilla tarkoitetaan luku- ja kirjoitustaitoja, matemaattisia taitoja, tietoteknisiä taitoja ja ongelmaratkaisutaitoja.

Kesto: 1.1.2021–31.12.2021