You are currently viewing Työllistymiseen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen tähtäävät koulutukset maahanmuuttajanaisille

Työllistymiseen ja työmahdollisuuksien vahvistamiseen tähtäävät koulutukset maahanmuuttajanaisille

Turun kristillinen opisto on saanut OKM:n erityisavustusta jatkuvan oppimisen ja osaamisen kehittämiseen.

Tavoitteena on kohderyhmien perustaitoja, peruskielitaitoa, ammatillista kielitaitoa ja työelämäosaamista vahvistamalla edistää kotoutumista ja työllistymistä. Tavoitteena on naisten toimintakyvyn parantaminen ja voimaannuttaminen kohderyhmälle räätälöityjen koulutuspalvelun avulla.  Perustaitojen ja kielitaidon vahvistamisen lisäksi tavoitteena on:

  • Maahanmuuttajanaisen elämänhallintataidot ja toimintakyky vahvistuvat yhteiskunnassa.
  • Naisen identiteetti ja tahtotila vahvistuvat.
  • Maahanmuuttajanaisen mahdollisuudet löytää yksilöllisiä koulutus- ja työllistymispolkuja paranevat.
  • Maahanmuuttajanaisen kulttuuri-, yhteiskunta- ja kasvatustietoisuus vahvistuu ja tukee seuraavan sukupolven kotoutumista.
  • Maahanmuuttajanaisen ja hänen perheensä valmiudet ja toimintaedellytykset arjessa ja kahden kulttuurin välissä selviytymiseen paranevat edesauttaen koko perheen hyvinvointia.

Koulutukset toteutetaan yhdessä Sateenkaari Koto ry:n työelämävalmennuspalveluiden kanssa.  Koulutukset on aloitettu syksyllä 2020 Raisiossa.

Sateenkaari Koto ry:n työelämävalmennuksen tarkoituksena on ammatillisen koulutuksen suorittaneiden maahanmuuttajanaisten työllistymisen edistäminen. Ammattiopinnoista huolimatta naisten työllistyminen on haastavaa ja tukemiseen tarvitaan uudenlaisia toimintatapoja. Toiminta kokoaa alueellisia työvalmennusryhmiä, joille hankkeen koulutusta suunnataan. Ryhmät tavoittavat noin 170 kohderyhmään jo tutkinnon suorittanutta maahanmuuttajanaista.

Kesto: 1.8.2020–31.12.2021