You are currently viewing Työelämä ja teknologia

Työelämä ja teknologia

Turun kristillinen opisto on saanut Opetushallituksen myöntämää ammatillisen koulutukseen suunnattua uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiskokeilutstrategiarahoitusta. Hanke on verkostohanke, jota koordinoi Gradia.

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä digitutoreiksi valittujen opiskelijoiden ja työelämän kanssa uutta teknologiaa sekä digitaalisia sovelluksia hyödyntävää osaamista ja oppimisratkaisuja kasvatus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Toimintaympäristöjen erityiset kohderyhmät ovat tukea tarvitsevat asiakasryhmät, kuten eri vammaisryhmät ja heille kohdennetut ohjaus- ja kasvatuspalvelut. Hankkeessa järjestetään kokeiluja, joissa kasvatus- ja ohjausalan (erityisesti kommunikaation ohjauksen) opiskelu tapahtuu uuden teknologian käyttöön perustuvina projekteina, joita toteuttavat opiskelijoista valitut digitutorit. Projektioppimiseen liitetään työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen liittyviä osaamisvaatimuksia.

Hanke on käynnissä v. 2021 loppuun saakka.