Työelämä ja teknologia

Työelämä ja teknologia

Turun kristillinen opisto on saanut Opetushallituksen myöntämää ammatillisen koulutukseen suunnattua uutta teknologiaa hyödyntävien oppimisympäristöjen ja -ratkaisujen kehittämiskokeilutstrategiarahoitusta. Hanke on verkostohanke, jota koordinoi Gradia.

Hankkeessa kehitetään yhteistyössä digitutoreiksi valittujen opiskelijoiden ja työelämän kanssa uutta teknologiaa sekä digitaalisia sovelluksia hyödyntävää osaamista ja oppimisratkaisuja kasvatus- ja ohjausalan toimintaympäristöissä. Toimintaympäristöjen erityiset kohderyhmät ovat tukea tarvitsevat asiakasryhmät, kuten eri vammaisryhmät ja heille kohdennetut ohjaus- ja kasvatuspalvelut. Hankkeessa järjestetään kokeiluja, joissa kasvatus- ja ohjausalan (erityisesti kommunikaation ohjauksen) opiskelu tapahtuu uuden teknologian käyttöön perustuvina projekteina, joita toteuttavat opiskelijoista valitut digitutorit. Projektioppimiseen liitetään työelämätaitoihin ja yrittäjyyteen liittyviä osaamisvaatimuksia.

Hanke on käynnissä v. 2021 loppuun saakka.

Sulje valikko