You are currently viewing Tarinankerronta maahanmuuttajien vuorovaikutustaitojen, identiteetin ja kielenoppimisen välineenä, TAVU

Tarinankerronta maahanmuuttajien vuorovaikutustaitojen, identiteetin ja kielenoppimisen välineenä, TAVU

Turun kristillinen opiston on saanut Museovirastolta avustusta (aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen mukaiset yhteistyö- ja kehittämishankkeet) Tarinankerronta maahanmuuttajien vuorovaikutustaitojen, identiteetin ja kielenoppimisen välineenä -hankkeelle.

Hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan maahanmuuttajien hyvinvointia ja oppimisvalmiuksia parantavaa uudenlaista menetelmää, jossa tarinoilla, maahanmuuttajan elämäkokemuksilla ja suullisella perinteellä on keskeinen rooli. Osallistujat rekrytoidaan kohderyhmään kuuluvista maahanmuuttajista Turun kristillisen opiston kautta. Menetelmä koostuu tarinapiireistä, omien tarinoiden etsimisestä ja esittämisestä sekä loppuhuipentumana olevasta tarinankerrontajuhlasta. Hankkeessa tuotteistetaan uusi menetelmä ja levitetään sitä maahanmuuttajien kanssa työskentelevien organisaatioiden käyttöön.

Kesto 1.8.2020-31.12.2021