You are currently viewing Oppilaitosfoorumi

Oppilaitosfoorumi

Turun kristillinen opisto on mukana Varsinais-Suomen oppilaitosfoorumissa. Oppilaitosfoorumi on työryhmä, jossa on edustajat Varsinais-Suomen koulutuksen kaikista ammatillisen koulutuksen järjestäjistä. Ryhmän tehtävänä kartoittaa opettajien yleisiä koulutustarpeita, järjestää alueella yhteistä koulutustarjontaa sekä johtaa ammattialakohtaisia työryhmiä. Ammattialakohtaiset työryhmät järjestävät alueella oman alansa opettajille koulutusta ja verkoistoitumista.