You are currently viewing Opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen: Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2020

Opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen: Ammatillisen koulutuksen strategiarahoitus 2020

Turun kristillinen opisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta käytettäväksi opetuksen ja ohjauksen laadun kehittämiseen v. 2020-2021.

Avustuksella kehitetään ammatilliseen tutkintokoulutukseen ohjautumiseen ja YTO-opintoihin suorittamiseen valmentavaa ohjausmallia. Mallia toteutetaan peruskoulustartin yhteydessä. Turun kristillinen opisto ja Helsingin Diakonissalaitos toteuttavat pilottikoulutuksena peruskoulustartin, jonka kohderyhmänä ovat oppivelvollisuusiän ylittäneet nuoret, joiden peruskoulun suorittaminen on ollut fyysisistä, psyykkisistä tai sosiaalisista syistä ylivoimaisen vaikeaa ja he ovat jättäneet sen kesken. Lisäksi monilla heistä on oppimisvaikeuksia, liian heikko suomen kielen osaaminen, koulukiusaamistaustaa tai erilaisia elämänhallinnan puutteita. Tämän vuoksi he eivät kykene suorittamaan peruskouluopintojaan loppuun luokkamuotoisesti esimerkiksi aikuislukiossa vaan tarvitsevat yksilömuotoisempaa opiskelua ja ohjausta. Avustuksella kehitetään ammatilliseen koulutukseen suuntaavaa ja jo peruskoulustartissa tapahtuvaa YTO-opintojen suorittamista tukevaa yksilö- ja pienryhmävalmennusta. Kehittäminen tehdään yhdessä Vamos-Turku -toiminnan kanssa.