You are currently viewing Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittäminen

Turun kristillinen opisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämään ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta käytettäväksi maahanmuuttajien ammatillisen koulutuksen kehittämiseen vuosina 2018-2020.

Hankkeessa kehitetään kielitietoisen ja kulttuurisesti moninaisen varhaiskasvatuksen toteutusmuotoja ja työtapoja yhteistyössä työelämän kumppanien kanssa. Työelämän kumppaneina ovat Turun kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, Kaarinan kaupungin varhaiskasvatuspalvelut, Touhula-päiväkodit ja Kaikkien naisten talo (paperittomien turvapaikanhakijoiden tukiyksikkö).

Kehittämishankkeessa hyödynnetään maahanmuuttajataustaisten varhaiskasvatusalan opiskelijoiden kielellisiä- ja kulttuurisia valmiuksia sekä kokemusasiantuntijuutta. Samalla vahvistetaan opiskelijoiden ammatillista identiteettiä ja tietoisuutta ammatillisista osaamisvalmiuksistaan. Toimintamahdollisuuksia kehitetään ja arvioidaan pilottityöelämäjakson kautta, joissa opiskelijoiden ympärille rakennetaan opiskelijan äidinkielen mukaisia pienryhmiä.

Hankkeen puitteissa laaditaan myös paikallinen tutkinnon osa, joka vahvistaa koulutuksen järjestäjän edellytyksiä viedä koulutuksellisesti eteenpäin kulttuurisesti moninaisen sekä kielitietoisen varhaiskasvatuksen osaamistavoitteita ja -vaatimuksia. Lisäksi laaditaan selkokielistä tukiaineistoa Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon sisällöllisen hallinnan, käsittelyn ja oppimisen tueksi.

Hankkeen tuloksia

https://www.osaamiskeskukset.fi/maahanmuuttotyon-timantteja