You are currently viewing Maahanmuuttajanaisten perus- ja digitaitojen kehittämishanke

Maahanmuuttajanaisten perus- ja digitaitojen kehittämishanke

Turun kristillinen opisto on saanut Opetushallituksen aikuisten perus- ja digitaitojen kehittämiseen suunnattua valtionavustusta, jolla toteutetaan maahanmuuttajanaisille suunnattua perus- ja digitaitokoulutusta Kaarinan Hovirinnassa. Koulutus toteutetaan yhdessä Sateenkaari Koto ry:n ylläpitämän Opetuskoti Mustikan kanssa. Opetuskodin toimipisteet ovat maahanmuuttajanaisille suunnattuja kohtaamis- ja koulutuspaikkoja, joissa yhdistyvät palveluohjaus, mahdollisuus opiskella kodin arkeen liittyviä asioita sekä lastenhoito. Koulutus järjestetään opetuskotien yhteydessä olevissa luokkatiloissa ja osin kansanopiston omissa tiloissa (mm. kielistudio, kädentaitotilat). Koulutuksen järjestäminen opetuskodin yhteydessä mahdollistaa naisten matalan kynnyksen osallistuminen sekä lastenhoidon opetuskodissa tuntien aikana.

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajanaisten perus- ja digitaitoja vahvistamalla edistää kotoutumista ja työllistymistä. Tavoitteena on naisten toimintakyvyn parantaminen ja voimaannuttaminen kohderyhmälle räätälöidyn koulutuspalvelun avulla.

Koulutusryhmän käyttöön on hankittu kannettavia tietokonetta, jolloin kaikkeen opetukseen voidaan liittää digitaitojen oppimista ja opetuksessa voidaan hyödyntää verkossa olevaa opetusmateriaalia.

Turun kristillinen opisto on järjestää samalla toteutustavalla maahanmuuttajanaisille suunnattua suomen kielen koulutusta myös Sateenkaari Koto ry:n Halisten opetuskodissa. Mallista on saatu erittäin hyvät kokemukset ja palautteet.