You are currently viewing Kohti huippulaatua lännessä

Kohti huippulaatua lännessä

Kohti huippulaatua lännessä jatkaa aiempina vuosina toteutettujen hankkeiden toimintaa jo vakiintuneena verkostona.

Hankkeen tavoitteena on:

1) Oppimisvalmiuksia tukevien opintojen sekä yhteisten tutkinnon osien osa-alueiden, lukio-opintojen tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevien opintojen käytön uudenlaiset toteuttamismallit. Erityisesti Varhaiskasvatuksen väylä-opintojen kehittäminen.

 2) Verkko-opintojen laadun kehittäminen. Erityisesti ammattitutkintojen verkko-opetuksen kehittäminen ja verkko-opintojen pedagoginen kehittäminen.

3) Tietopohjaisen johtamisen välineiden kehittäminen. Erityisesti PowerBi-sovelluksen kehittäminen suorituskykytulosten keräämiseen ja esittämiseen reaaliaikaisesti.

Kesto: 1.1.2020–31.12.2021