HOI! – Hyvinvointia, osallisuutta ja intoa ammatilliseen koulutukseen

HOI!-hankkeen pääpaino on yhteisöllisyyden ja osallisuuden tukemisessa ammatillisen koulutuksessa. Punaisena lankana on yksilöllisyyden ja yhteisöllisyyden yhdistämisen sekä osallisuuden ja vaikuttamisen erilaiset kokeilut ja mallit ammatillisessa koulutuksessa. Yhteisöllisyyteen kuuluu opiskelijoiden lisäksi koko oppilaitoksen henkilöstön ja työelämän osallistaminen yhteiseen kehittämiseen.

Hankkeessa panostetaan henkisen hyvinvoinnin lisäksi fyysiseen hyvinvointiin ja työkykyyn niin opiskelijoiden kuin henkilöstön näkökulmasta liikunnallisuutta lisäämällä. HOI!-hankkeen avainsanoja ovat hyvinvointi, yhteisöllisyys, osallisuus ja innostuminen toimimaan yhdessä.

Opistolla hankkeessa kehitetään mm. opiskelijoiden motivaatioon ja motivointiin liittyvää materiaalia ja menetelmiä, henkilöstön yhteisöllisyyden kehittämistä, opetuksen liikunnallistamista ja asuntolan tuen ja yhteisöllisyyden kehittämistä.

Hanke toteutetaan valtakunnallisena verkostohankkeena, jossa mukana ovat:

  • Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillinen koulutus (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)
  • Ahlmanin koulun Säätiö sr (Ahlmanin ammatti- ja aikuisopisto)
  • Tampereen kaupunki (Tampereen seudun ammattiopisto Tredu)
  • Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä (Koulutuskeskus Salpaus)
  • Salon seudun koulutuskuntayhtymä (Salon seudun ammattiopisto)
  • Turun kristillisen opiston säätiö sr. (Turun kristillinen opisto)

Hankkeen toteutusaika on 13.12.2017 – 31.12.2019 ja sen rahoituksesta vastaa Opetushallitus ja toteuttajaorganisaatiot.