You are currently viewing CommLabin kehittämishanke

CommLabin kehittämishanke

Turun kristillinen opisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta käytettäväksi tilojen ja laitteiden käytön uudistamiseen vuosina 2019-2020.

Turun kristillinen opisto on rakentanut v. 2018 aikana kommunikointikeinojen ja vuorovaikutuksen ohjaamisen CommLAB -oppimisympäristön. CommLAB -tilassa on mahdollisuus opiskella, demota ja kehittää erilaisia kommunikaatioon liittyviä apuvälineitä ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Tilassa on mahdollisimman ajantasaiset nykyteknologian mahdollisuudet. Vastaavaa oppimisympäristöä ei Suomessa ole vielä olemassa. Työelämässä tarvitaan osaajia, joilla on myös laaja ja ajantasainen teknologinen osaaminen. Uuden kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon / kommunikaation ja viittomakielisen ohjauksen osaamisalan ammattitaitovaatimuksissa on puhetta tukevia, täydentäviä ja korvaavia kommunikointikeinoja jotka sisältävät mm. kommunikointikansiot ja -taulut, puhelaitteet, tietokonepohjaiset kommunikointiohjelmat ja piirrossovellukset.

Vuosien 2019-20 kehittämistoiminnan tavoitteena on ylläkuvatun kommunikaatioalan innovatiivisen oppimisympäristön kehittäminen edelleen niin, että työelämän ja oppilaitoksen oppimisympäristöjen rajapinta hämärtyy. Tavoitteena on, että työelämäkumppanit ja heidän eri asiakasryhmät pystyisivät hyödyntämään opiston tarjoamaan uutta teknologiaa. Pilottimallissa luodaan työelämäkumppanuuksia, jotka tuovat toimintaansa opiston CommLAB:iin ja siten sekä vahvistavat omaa osaamistaan että antavat kommunikaatioalan tutkintoa suorittavia mahdollisuuden hankkia että osoittaa osaamista aidoissa työtehtävissä ja työympäristössä, mitä useilla työpaikoilla ei vielä tällä hetkellä ole. Työ sisältää uudenlaisten työelämäkumppanuuksien luomista, pedagogiikan uudistamista sekä joustavien osaamisen hankkimisen ja osoittamisen menetelmien kehittämistä.