You are currently viewing Ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamisen kehittämishanke

Ammatillisen koulutuksen henkilöstön osaamisen kehittämishanke

Turun kristillinen opisto on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää ammatillisen koulutuksen strategiarahoitusta käytettäväksi ammatillisen koulutuksen ydinprosesseihin liittyvän osaamisen varmistamiseen vuosina 2019-2020.

Hankkeen tavoitteena on kehittää ja varmistaa henkilöstön osaamista HOKS-prosessissa, jotta opiskelijoille voidaan toteuttaa paremmin yksilölliset opintopolut eri oppimisympäristöissä ja toiminta on periaatteiltaan yhdenmukaista valtakunnallisten toimintamallien kanssa. Hankkeen tavoitteena on myös kehittää ja varmistaa henkilöstön osaamista koulutus- ja oppisopimusprosessissa.

Hankkeen aluksi tehdään koko ammatillisen koulutuksen henkilöstölle valtakunnallisiin malleihin perustuvat osaamiskartoitukset. Kartoitusten perusteella laaditaan jokaiselle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, jossa pääpaino v. 2019-20 on juuri uuden ammatillisen koulutuksen järjestämistavassa. Osaamisen kehittämistä tehdään myös tiimien koulutus- ja kehittämispäivillä, benchmarking-käynneillä, vertaisarviointien kautta sekä itsenäisellä opiskelulla hyödyntäen valtakunnallisen Parasta -tuoteperheen materiaaleja.