ABOANOVA

AboaNova – Maahanmuuttajien kotoutumisen edistäminen Turun seudulla -projektin tavoitteena on nopeuttaa maahanmuuttajien siirtymistä kielikoulutuksesta muihin koulutuksiin ja/tai työelämään sekä yrittäjiksi kehittämällä uusia, entistä työelämälähtöisempiä kielikoulutuksen toteutustapoja. Lisäksi kehitetään digitaalisen ohjauksen, muun ohjauksen ja tukitoiminnan malleja niin, että ne saumattomasti tukevat edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamista ja lisäävät kielikoulutuksen vaikuttavuutta.

Tavoitteena on myös kehittää maahanmuuttajatyötä tekevien verkostoyhteistyötä ja yhteisiä toimintatapoja, jotta olemassa olevia resursseja voidaan hyödyntää entistä tehokkaammin. Kansainvälisen yhteistyön tavoitteena on toisilta oppimisen ja yhteisen kehittämistyön avulla edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja nopeampaa siirtymistä koulutukseen ja työelämään sekä yrittäjyyteen.

AboaNovaa toteuttavat Turun kaupungin sivistystoimiala, Turun Aikuiskoulutuskeskus, Turun kristillinen opisto ja Siirtolaisuusinstituutti. Kansainvälisessä yhteistyössä ovat lisäksi mukana Norden Association in Sweden (Tukholma, Ruotsi), SALAR – The Swedish Association of Local Authorities and Regions (Tukholma, Ruotsi), The Skåne Association of Local Authorities (SALA)(Skåne, Ruotsi) ja Thomas More University College (Geel, Belgia).