You are currently viewing FAQ – Yleisiä kysymyksiä opistosta

FAQ – Yleisiä kysymyksiä opistosta

Mitä tarkoittaa, että opisto on yksityinen oppilaitos? Voiko TKO:ssa suoritettaviin opintoihin saada opintotukea tai muita yhteiskunnan tukia, vaikka oppilaitos on yksityinen?

Suomalaisessa koulutusjärjestelmässä on kunnan tai valtion omistamia oppilaitoksia, kuntayhtymien omistamia oppilaitoksia ja paljon myös yksityisiä oppilaitoksia. Turun kristillisen opiston kaikki koulutustoiminta on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa. Opiston koulutukset ja tutkinnot ovat siis samoja, mitä muissakin valtion rahoittamissa oppilaitoksissa järjestetään. Opiston koulutuksiin voi saada opintotukea tai muita yhteiskunnan tukia samalla tavalla kuin muidenkin oppilaitosten koulutuksiin. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin koulutuksen yhteydestä.

Mitä tarkoittaa, että opisto on kristillinen opisto? Näkyykö kristillisyys opetuksessa? Voinko opiskella TKO:ssa, jos en ole uskonnollinen tai en kuulu kirkkoon?

Turun kristillisen opiston omistaa Turun kristillisen opiston säätiö, jonka arvo- ja aatetausta perustuu Suomen luterilaiseen kirkkoon. Opisto on perustettu v. 1925 eli opiston nimi on vanha, perinteinen ja tunnettu. Uskonto ei näy opiston koulutustoiminnassa. Kaikki ovat tervetulleita opiskelemaan vakaumuksesta riippumatta.

Opistolla järjestetään myös kirkon ammatteihin valmistavaa koulutusta ja kirkon työntekijöiden täydennyskoulutusta.

Miten opiston asuntola eroaa vuokra-asunnosta?

Asuntolassa asuminen on sidoksissa opistolla opiskeluun ja asuntolaan ei tehdä vuokrasopimusta. Asuminen asuntolassa on pääosin mahdollista vain koulupäivinä (ma-pe). Suurin osa asuntolan huoneista on kahden hengen huoneita. Asuntolassa asumiseen liittyy myös velvollisuus osallistua oman huoneen ja yhteisten tilojen siivoukseen. Asuntola on kuitenkin hieno ja yhteisöllinen tapa viettää opiskeluaikaa. Asuntolassa asuminen on ilmaista joissakin koulutuksissa. Muille asuntola on selvästi edullisempi tapa majoittua kuin vuokra-asuminen. Tarkemmat tiedot löytyvät kunkin koulutuksen yhteydestä.

Saavatko kaikki halukkaat asuntolapaikan?

Opistolla on 88 asuntolapaikkaa, jotka myönnetään hakemusten perusteella. Etusijalla ovat kauempaa Turusta tulevat opiskelijat.

Saako asuntolaan ottaa mukaan lapsen, puolison tai lemmikkieläimen?

Koska asuntolaan ei tehdä vuokrasopimuksia, asuntolaan ei ole mahdollista ottaa asumaan lapsia, puolisoita tai lemmikkejä.

Onko jatko-opintoihin valmistavien linjojen avoimen yliopiston kurssien opetus opistolla vai yliopistolla?

Kaikki opetus järjestetään pääsääntöisesti opistolla.

Voinko tehdä opistolla kursseja jonkun toisen koulutuslinjan tai -alan koulutustarjonnasta?

Eri koulutusten kurssit järjestetään usein aikataulullisesti päällekkäin, jolloin omaan koulutukseen kuulumattomien kurssien suorittaminen ei onnistu. Lisäksi kurssit ovat usein myös täynnä sen koulutuksen opiskelijoista, joille kurssi ensisijaisesti kuuluu. Toiveita kannattaa kuitenkin esittää hoks/hops-keskusteluissa, jotka käydään opintojen alussa. Opiston avoimille lyhytkursseille opiskelijat saavat osallistua ilmaiseksi.

Voivatko turvapaikanhakijat hakea opiston maahanmuuttajakoulutuksiin?

Turvapaikanhakijat saavat hakea opiston maahanmuuttajakoulutuksiin. Koulutuksissa on kuitenkin varattu tietty paikkamäärä oleskeluluvan saaneille maahanmuuttajille.