opiston opiskelijoita.

Kympiltä eväitä tulevaisuuteen

Kympillä saa vuoden aikaa miettiä jatko-opintoja ja se antaa mahdollisuuden korottaa perusopetuksen arvosanoja. Uudessa oppimisympäristössä on mahdollisuus muutokseen. Vuoden aikana opitaan aikuisoppilaitoksessa itsenäisyyttä ja vastuullisuutta, parannetaan opiskelutaitoja sekä jokaista opiskelijaa tuetaan ja ohjataan henkilökohtaisesti.

Nader Favakehi haki kymppiluokalle, koska keskiarvo ei vielä riittänyt lukioon. Vuoden aikana hänellä on noussut monet arvosanat jopa kaksi numeroa.

– Kymppiluokalla on hyviä mahdollisuuksia parantaa arvosanoja. Kaikissa aineissa on mahdollisuus tehdä uusintakoe, jos ensimmäinen koe ei ole onnistunut, Nader kertoo. Hän haluaisi jatkaa lukion kautta liikunnanopettajaksi. Jasper Salonen pitää parhaana kymppiluokassa, että saa vuoden lisää miettimisaikaa, mikä ala oikeasti kiinnostaa itseään. Hänellä on suunnitelmissa hakea opiskelemaan logistiikkaa ja samalla suorittaa kaksoistutkinto.

Peruskoulun kertausta

Kymppiluokalla opiskellaan päiväopiskeluna perusopetuksen yhteisiä oppiaineita: äidinkieltä ja kirjallisuutta, ruotsia, englantia, matematiikkaa, opinto-ohjausta, tieto- ja viestintätekniikkaa, katsomustietoa, terveystietoa, biologiaa, maantietoa, fysiikkaa, kemiaa, historiaa ja yhteiskuntaoppia. Kolmen viikon TET-jakso tukee alan valintaa. Vuoden aikana kerrataan 7.–9. -luokkien asioita ja siellä on mahdollisuus korottaa perusopetuksen arvosanoja. Kymppiluokalta saa kuusi lisäpistettä yhteishakuun, kun suorittaa koko lisäopetuksen oppimäärän eli 1100 tuntia.

– Opiskelu on kurssimuotoista ja joka viikko on erilainen lukujärjestys. Opiskeltavaa on sopivasti, vaikka välillä koulupäivät ovatkin pitkiä. Opistolla on myös yhteisiä, kaikkien ryhmien välisiä tapahtumia, kuten sählyturnaus, kansainvälisyyspäivä ja erilaiset juhlat, kertoo Nader.

Yksilöllistä ohjausta

Jokaisen opiskelijan opinnot henkilökohtaistetaan. – Ryhmänvastaava Sari käy jokaisen meidän kanssa henkilökohtaisia keskusteluja opinnoista. Opettajilla on enemmän aikaa jutella kaikkien kanssa kuin peruskoulussa. Opiskelu on paljon vapaampaa kuin peruskoulussa. Itse on vastuussa enemmän omista opinnoistaan, Nader sanoo. Jasperin mukaan opisto on viihtyisä ja monikulttuurinen kouluympäristö, missä voi oppia paljon erilaisista kulttuureista ja ihmisistä. Nader kehuu lisäksi, että opistolla on parhaat kouluruoat, mitkä hän tietää.

Hyvä oppimisilmapiiri

Sari Kivilahti-Mäkelä on ollut jo kymmenen vuoden ajan kymppiluokan ryhmänvastaavana. Hänen mielestään kymppiluokka antaa opiskelijalle uuden mahdollisuuden uudessa oppimisympäristössä, jossa on mahdollista muuttaa peruskoulun tapoja ja arvosanoja. Eräällä tavalla opiskelija voi aloittaa puhtaalta pöydältä ilman vanhoja rooleja ja tapoja. Sari on läsnä ja helposti saavutettavissa opiskelijoille ja hän kannustaa opiskelijoita positiivisesti eteenpäin. Hyvällä ryhmähengellä pystyy pitämään leppoisan ja motivoidun oppimisilmapiirin.

– Nuorten kanssa on mukava työskennellä. Yritän jatkuvasti keksiä erilaisia keinoja, miten saisin opiskelijoita paremmin motivoitua. On hienoa huomata, miten vuoden aikana monilla opiskelijoilla jatkosuunnitelma on selkiytynyt ja todistus on parantunut, sanoo Sari.

Minja Heikkilä opiskelee kolmatta vuotta lapsi- ja perhetyön perustutkinnossa ja on ollut tyytyväinen alavalintaansa. Hänen mielestään koulutus on monipuolinen ja laaja ja siitä saa paljon eväitä työelämään. Ennen näitä opintoja hän opiskeli opiston kymppiluokalla. Minjan mukaan kymppiluokalla on hyvät opettajat, jotka oikeasti haluavat auttaa jokaista yksilöllisesti. Opiskelumotivaatio pysyy myös korkealla, kun ryhmässä on hyvä yhteishenki.

Teksti: Niina Heikkilä