Kehittyvä kansanopisto

#


Turun kristillinen opisto on yksityinen, säätiöpohjainen oppilaitos. Säätiön tiloissa toimii kaksi toisiaan tukevaa itsenäistä yksikköä: Turun kristillinen opisto sekä kokous- ja hotellipalveluja tarjoava Linnasmäki Oy.

Turun kristillinen opisto on monialainen oppilaitos, joka järjestää vapaan sivistystyön koulutusta, perusopetusta ja lisäopetusta, maahanmuuttajakoulutusta sekä ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Opisto toteuttaa koulutus- ja palvelutoimintaa suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti, toimintaa arvioiden ja jatkuvasti kehittäen.

Turun kristillinen opisto on kansanopisto, jossa tuetaan opiskelijoiden elämänhallintaa ja omatoimisuutta kokonaisvaltaisen oppimisen ja internaattipedagogiikan avulla. Opisto antaa eri-ikäisille, eri taustaisille ja eri elämänvaiheessa oleville oppijoille valmiuksia jatko-opintoihin, luo edellytyksiä työelämään sijoittumiselle ja työelämässä kehittymiselle sekä ehkäisee syrjäytymistä. Opiston eri koulutuksissa opiskelee noin 750 opiskelijaa.