Saumaton


Hanke toteutetaan Varsinais-Suomessa verkostohankkeena, jossa mukana ovat:

- Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen palvelualueet / Turun oppisopimustoimisto (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)
- S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr / Bovallius-ammattiopisto
- Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
- Salon seudun koulutuskuntayhtymä (Salon seudun ammattiopisto)
- Turun kristillisen opiston säätiö
- Turun ammattiopistosäätiö

Hankkeen tavoitteena on parantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaus- ja toimintaprosesseja asiakaslähtöisyyden ja osaamisperusteisuuden pohjalta yhteistyössä työelämän kanssa. Hankkeessa edistetään ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita lisätä työpaikalla tapahtuvaa oppimista, nuorten ja aikuisten koulutuksien raja-aitojen poistamista sekä tiivistetään koulutuksen ja työelämän välistä vuorovaikutusta.