Merko-hanke

Turun kristillisen opiston MERKO-hanke (Maahanmuuttajien erityiset kielelliset oppimisvaikeudet) on ollut osa ESR/Equal-rahoitteista Aboavita-kehittämiskumppanuutta.

MERKO-hankkeen tavoitteena oli hitaasti suomea oppivien maahanmuuttajien kielellisten ongelmien kartoittaminen, oppimista tukevan kuntoutuksen järjestäminen sekä siihen liittyvän materiaalin tuottaminen. Tämä harjoitussivusto on syntynyt MERKO-projektin kuntoutuksessa olleiden ryhmien kokemusten perusteella. Nämä kokemukset vahvistavat käsitystämme siitä, että suomen kielen äänteellinen ja kielellinen valmius vaatii runsaasti harjoittelua, jotta kieli olisi toimiva väline kommunikoinnissa.

Merko-harjoitusmateriaali (pdf)