Materiaalipankki

#


Hankemateriaalit

Eri hankkeissa tuotetut materiaalit pdf-muodossa.

Materiaalia maahanmuuttajakoulutuksiin
Arjen aakkoset
Askelia aktiivisuuteen

Askelia aktiivisuuteen 2
Askelia aktiivisuuteen 2 äänitteet
Askelia aktiivisuuteen 3
Matematiikkaa maahanmuuttajille
Oikeesti aikuisten 1
Oikeesti aikuisten 2
Oikeesti aikuisten 3

Työelämä tutuksi
Äänteellistä ja kielellistä valmiutta kehittäviä harjoituksia (Merko)
Miten maailma avataan - verkkomateriaali tieto- ja viestintätekniikan aikuisopetukseen

Lukion kertausmateriaalia
Biologia
Fysiikka
Kemia

Ammatillinen koulutus
Itsearviointitaitojen kehittämisen materiaali


Tilaa lukimateriaalia

Lukimateriaaliin liittyvät kysymykset: opiston vastaanotto, puh. 02 4123 500.
Lukitestaukseen liittyvät kysymykset: Aija Lund, puh. 040 5405 220.

Tilattavissa oleva lukimateriaali (pdf), tilaukset sähköpostitse info@tk-opisto.fi.