Henkilökohtaista!


Hanke toteutetaan Varsinais-Suomessa verkostohankkeena, jossa mukana ovat:
- Turun kaupungin sivistystoimiala / ammatillisen koulutuksen ja aikuiskoulutuksen palvelualueet (hallinnoiva organisaatio ja toteuttajaorganisaatio)
- S. ja A. Bovalliuksen säätiö sr / Bovallius-ammattiopisto
- Raision seudun koulutuskuntayhtymä RASEKO
- Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä
- Salon seudun koulutuskuntayhtymä (Salon seudun ammattiopisto)
- Turun kristillisen opiston säätiö
- Peimarin koulutuskuntayhtymä

Hankkeessa kehitetään reformin tavoitteiden mukaisesti koulutuksen järjestäjien toimintaprosesseja soveltuvaksi kaikille ammatillisen koulutuksen asiakasryhmille. Päätavoitteena ovat henkilökohtaistaminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustamisen kehittäminen. Turun kristillisen opiston omana tavoitteena on luoda koulutuksen ja tutkinnon järjestämisen ydinprosesseista laadunhallinnan ja – ohjauksen perustaksi prosessiportfolio. Prosessit päivitetään ja uudistetaan siten, että ne palvelevat joustavasti eri asiakasryhmien ja koulutuksen järjestämisen tarpeita ja vaatimuksia.