Uutta Suomen kielen ja digitaitojen koulutusta maahanmuuttajanaisille

#


Turun kristillinen opisto ja Sateenkaari Koto ry aloittavat yhteistyössä järjestettävän suomen kielen ja arjen digi- ja perustaitojen koulutuksen. Koulutus on suunnattu maahanmuuttajanaisille ja se järjestetään opetuskoti Pikku-Mustikan yhteydessä Kaarinan Hovirinnassa. Opetuskoti on maahanmuuttajanaisille suunnattu kohtaamis- ja koulutuspaikka, jossa yhdistyvät palveluohjaus, mahdollisuus opiskella sekä lastenhoito.

PIAAC-tutkimuksen (v. 2012) mukaan ensimmäisen polven maahanmuuttajien perus- ja digitaitojen osaamisessa on selviä puutteita. Tutkimuksen mukaan heikot perustaidot omaavien osuus 16–65-vuotiaista maahanmuuttajista on 55 prosenttia. Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat maahanmuuttajanaiset ja varsinkin kotiäiteinä tai muista syistä kotona olevat maahanmuuttajanaiset.

Koulutus toteutetaan 14.1.-23.5.2019. Opetusta on 15 tuntia viikossa. Koulutuksen rahoittaa Opetushallitus.

Lisätietoja:
Ohjaaja Johanna Heinonen p. 040 1446494
Opettaja Riina Humalajoki p. 040 542 4839