YKI-testiin valmistava kirjoittamisen koulutus

Kirjoituskurssin tavoitteena on yleisen kielitutkinnon (YKI) suomen kielen keskitason testiin ja erityisesti kirjoittamisen osakokeeseen valmistautuminen. Hae 10.12.21 mennessä tällä hakulomakkeella. Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kurssin aikana

  • tutustutaan kirjoittamisen keskitason osakokeen mahdollisiin tehtävätyyppeihin ja aihealueisiin,
  • kirjoitetaan ja luetaan erilaisia tekstejä, ja siten vahvistetaan myös sanaston ja rakenteiden hallintaa ja
  • harjoitellaan tekstin suunnittelun keinoja ja ajankäyttöä.

Huom! Kurssi ei sovellu suomen kielen alkeisoppijoille. Kurssin osallistujalla täytyy olla suomen kielen kirjoittamisessa vähintään taitotaso A2 (todistus ilmoittautumisen liitteeksi tai sen puuttuessa muu selvitys ilmoittautumisen Lisätietoja -kohtaan).

Opetus tapahtuu Turun kristillisessä opistossa. Kurssipäivät ja -ajat ovat tammikuussa 2022:
ti 4.1. ja pe 7.1. klo 16-19
ti 11.1. ja to 13.1. klo 16.30-19
ti 18.1. ja to 20.1. klo 16.30-19
Kurssin laajuus on 25 oppituntia (á 45 minuuttia), joihin sisältyy lähiopetuksen lisäksi myös itsenäistä työskentelyä kurssipäivien välillä.

Kurssin opettajana toimii FM Laura Tikkanen. Yhteystiedot: laura.tikkanen@tk-opisto.fi,
puh. 040 7104473. Mahdolliset yhteydenotot ennen kurssin alkua ensisijaisesti sähköpostitse.

Lisätietoa kurssin lähtötasosta:

  1. Kielitaidon tasojen kuvausasteikko, katso A2.1 Peruskielitaidon alkuvaihe, kirjoittaminen ja A2.2 Kehittyvä peruskielitaito, kirjoittaminen: http://www02.oph.fi/ops/taitotasoasteikko.pdf
  2. YKI-taitotasot suhteessa kielitaidon tasojen kuvausasteikkoon: https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/169733_taitotasokuvaukset_cefr.pdf

Koulutuksen hinta on 20 e.