You are currently viewing Suomen kielen kesäkurssi

Suomen kielen kesäkurssi

Kesäkurssi alkaa 1.6. ja päättyy 8.7.2022.

Kurssilla on opetusta maanantaista perjantaihin viisi tuntia päivässä. Juhannusaatto on etäopiskelua.
Kurssi sopii niille, jotka haluavat harjoitella suomen kieltä intensiivisesti kesän aikana ja ovat vähintään 14 vuoden ikäisiä.

Kesäkurssilla harjoitellaan kaikkia kielitaidon osa-alueita: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Kesäkurssilla opiskelu ei tapahdu vain luokassa, vaan opiskelua tapahtuu myös ulkona, kaupungilla ja vierailukohteissa tilanteen salliessa. Lisäksi kohennetaan opiskelijoiden tieto- ja viestintäteknisiä opiskelutaitoja. Kurssilla on eri ryhmiä kielitaitotasoilla 0-B1.

Yksi kesäkurssin ryhmistä on suunnattu opiskelijoille, jotka ovat siirtymässä aikuisten perusopetuksen päättövaiheeseen tai ovat jo opiskelleet päättövaihetta jonkin aikaa tai muuten tarvitsevat suomen kielen lisäksi opiskelutaitojen kohentamista. Ryhmässä opiskellaan suomen kielen lisäksi mm. tekstitaitoja, kirjoittamista, toiminnan suunnittelua ja ongelmanratkaisutaitoja. Tämän ryhmän suomen kielen lähtötaso on A2.1.

Yksi kesäkurssin ryhmistä on suunnattu opiskelijoille, jotka suunnittelevat siirtymistä ammatillisiin opintoihin. Kurssi sopii opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet aikuisten perusopetuksen alkuvaiheessa jo jonkin aikaa tai ovat jo suorittaneet perusopetuksen päättövaiheen. Kurssi sopii myös kotoutumiskoulutuksessa opiskeleville. Kurssilla tutustutaan monipuolisesti eri ammattialoja käsitteleviin teksteihin ja oppaisiin sekä eri oppilaitosten opintotarjontaan. Kurssilla myös harjoitellaan ammatillisiin opintoihin / YTO-opintoihin valmentavia tekstitaitoja sekä laskutaitoja. Tämän ryhmän suomen kielen lähtötaso on A2.1.

Pääsyvaatimukset ja haku

Hakuaika kesäkurssille on päättynyt.

Kurssi ei sovi luku- ja kirjoitustaidottomille. Kurssin alussa uusille opiskelijoille järjestetään tasokoe, jonka perusteella opiskelijat jaetaan tasoryhmiin.

Maksut

Kurssi on ilmainen.