Suomen kielen iltakurssi

#


Seuraava koulutus alkaa 14.1.2019 ja päättyy 29.5.2019.

Kurssilla on opetusta maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Opetusta on 15 oppituntia viikossa. Opetus alkaa kello 16.30 ja päättyy klo 19.45. Viikoilla 8 ja 20 ei ole opetusta.

Kurssi on tarkoitettu niille, jotka tarvitsevat suomen kielen alkeita tai alkeiden kertausta. Kurssin lähtötaitotaso on A0–A1.1.

Koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia jatko-opintoihin ja näin edistää maahanmuuttajan kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Kurssilla opiskellaan suomen kieltä: harjoitellaan puhe-, kuuntelemis-, lukemis- ja kirjoittamistaitoa ja kartutetaan sanavarastoa.

Pääsyvaatimukset ja haku

Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä. Hakijan on oltava luku- ja kirjoitustaitoinen.

Hakuaika on päättynyt.

Maksut

Opiskelijamaksu on 30 €, joka sisältää oppikirjat ja muut opiskelumateriaalit. Opiskelumaksua ei peritä niiltä opiskelijoilta, joiden kotoutumissuunnitelmaan koulutus kuuluu.

OPINTOTOIMISTO / OPINTONEUVONTA
Opintotoimiston sähköposti: haku@tk-opisto.fi
Kvist Leena, opintosihteeri, 0400 597 742
Hillgren Laura, opintotoimiston toimistosihteeri, 040 7104 481

Katso Nivelvaiheen koulutukset 2019!

Vieraskielisten koulutusmahdollisuudet
Turun alueella

Materiaalia maahanmuuttajakoulutuksiin