Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus, alkuvaihe

#

Seuraava koulutus alkaa 12.8.2019. Koulutuksen kesto on 1–2 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

  • Koulutus on suunnattu opiskelijoille, jotka eivät osaa vielä suomea ja joilla on vain vähän yleissivistäviä opintoja kotimaastaan.
  • Koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia aikuisten perusopetuksen suorittamiseen, jatko-opintoihin tai työllistymiseen ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
  • Koulutus sisältää suomen kieltä, perusopetuksen aineita sekä työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua.
  • Opiskelijat saavat monipuolista ohjausta opintoihinsa.

Pääsyvaatimukset ja haku

Hakuaika on 15.4.-15.5.2019 (haku päättyy klo 15). Hakulomakkeen voit tulostaa tästä. Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä sekä luku- ja kirjoitustaito. Kielitaitovaatimusta ei ole, vaan opiskelijat ohjataan omaa kielitaitotasoaan vastaavaan ryhmään.

TE-toimiston asiakkaat hakevat koulutukseen TE-toimiston kautta. Hakuaika TE-toimistossa on 1.5.-31.5.2019.

Maksut

Opetus on opiskelijalle ilmaista. Oppikirjat saa lainaksi opistolta.

OPINTOTOIMISTO / OPINTONEUVONTA
Opintotoimiston sähköposti: haku@tk-opisto.fi
Kvist Leena, opintosihteeri, 0400 597 742
Hillgren Laura, opintotoimiston toimistosihteeri, 040 7104 481

Katso Nivelvaiheen koulutukset 2019!

Vieraskielisten koulutusmahdollisuudet
Turun alueella

Materiaalia maahanmuuttajakoulutuksiin