Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus, alkuvaihe

#

Seuraava koulutus alkaa 12.8.2019.
Koulutukseen on vielä mahdollista hakea. Kielitaitovaatimus vapaisiin paikkoihin on A1.2-A1.3.

Koulutuksen kesto on 1–2 vuotta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

  • Koulutus on suunnattu opiskelijoille, jotka eivät osaa vielä suomea ja joilla on vain vähän yleissivistäviä opintoja kotimaastaan.
  • Koulutuksen tavoitteena on antaa kielellisiä ja yleistiedollisia valmiuksia aikuisten perusopetuksen suorittamiseen, jatko-opintoihin tai työllistymiseen ja näin edistää kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.
  • Koulutus sisältää suomen kieltä, perusopetuksen aineita sekä työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua.
  • Opiskelijat saavat monipuolista ohjausta opintoihinsa.

Pääsyvaatimukset ja haku

Koulutukseen on mahdollista vielä hakea. Täytetty hakulomake palautetaan opistolle. Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä sekä luku- ja kirjoitustaito. Kielitaitovaatimus vapaisiin paikkoihin on A1.2-A1.3.

Ne Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kotoutumislain piirissä voivat hakeutua koulutukseen TE-toimiston kautta.

Maksut

Opetus on opiskelijalle ilmaista. Oppikirjat saa lainaksi opistolta.

OPINTOTOIMISTO / OPINTONEUVONTA
Opintotoimiston sähköposti: haku@tk-opisto.fi
Kvist Leena, opintotoimistovastaava, 0400 597 742
Hillgren Laura, opintosihteeri, 040 7104 481

Katso Nivelvaiheen koulutukset 2019!

Vieraskielisten koulutusmahdollisuudet
Turun alueella

Materiaalia maahanmuuttajakoulutuksiin