You are currently viewing Luku- ja kirjoitustaidon opinnot

Luku- ja kirjoitustaidon opinnot

Koulutusryhmät alkavat tammi- ja elokuussa. Koulutus kestää 5-10 kk. Seuraava koulutus alkaa 15.8.2022 ja päättyy 26.5.2023.

  • Luku- ja kirjoitustaidon opinnot on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka eivät osaa kirjoittaa äidinkielellään, eivät tunne latinalaista kirjaimia tai joiden luku- ja kirjoitustaito on heikko.
  • Opintojen tavoitteena on saavuttaa luku- ja kirjoitustaito sekä suomen kielen alkeiskielitaito, jonka pohjalta opiskelija voi hakeutua aikuisten perusopetukseen tai kotoutumiskoulutukseen.
  • Luku- ja kirjoitustaidon opinnot on käytännönläheistä ja toiminnallista. Koulutus koostuu kahdesta 18 viikon pituisesta jaksosta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan opintojen alussa henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lähtötason arvioinnin pohjalta.
  • Opinnot sisältävät suomen kieltä, matematiikkaa, yhteiskunta- ja työelämätietoutta, ympäristö- ja luonnontietoa sekä työpaikoilla tapahtuvaa opiskelua.
  • Opiskelijat saavat monipuolista ohjausta opintoihinsa.

Pääsyvaatimukset ja haku

Opiston oma hakuaika koulutukseen on päättynyt. 
Voit kysyä mahdollisia vapaita opiskelupaikkoja heinäkuun puolen välin jälkeen.

Pääsyvaatimuksena on 17 vuoden ikä.

Ne Varsinais-Suomen TE-toimiston asiakkaat, jotka ovat kotoutumislain piirissä hakevat koulutukseen TE-toimiston kautta 1.-31.5.2022. Jos olet kuntakokeilun asiakas, ota yhteyttä kuntakokeilun Työpisteeseen.

Maksut

Opetus on opiskelijalle ilmaista. Oppikirjat saa lainaksi opistolta. Lounas on koulupäivinä (ma–pe) ilmainen.