You are currently viewing ”Uskonnonvapaus ja kulttuurinen kestävyys” – Uskonnonvapaus 100 vuotta -seminaari

”Uskonnonvapaus ja kulttuurinen kestävyys” – Uskonnonvapaus 100 vuotta -seminaari

Järjestäjinä: Turun kristillisen opiston säätiö, Turun arkkihiippakunta, Itä-Suomen Yliopisto 

Kohderyhmä: Kuntien sivistystoimen työntekijät ja esihenkilöt, seurakuntien kasvatuksen työntekijät ja esihenkilöt, uskonnonvapauskysymyksistä kiinnostuneet

Sisältö: Seminaarissa luomme katsauksen suomalaisen uskonnonvapausajattelun murrokseen 2000-luvun taitteessa sekä arvioimme asiantuntijapuheenvuorojen avaamana uskonnon­vapauslain hyviä puolia sekä käytännössä ilmenneitä ongelmakohtia. Tavoite on saada käsitys siitä, miltä pohjalta uskonnonvapautta osana kulttuurista kestävyyttä tulee kehittää.

la 25.3.2023
klo 10.00 Tervetuloa
toimitusjohtaja Jukka Hautala – Uskonnonvapauslain tavoitteet ja tavoitteiden tarkistuspaineet
Uskonnonvapauslain uudistaminen 2000-luvun alussa – kirkkohistorian professori, UEF Ilkka Huhta
Uskonnonvapauslain kehittämistarpeet ja tulevaisuus – yliopistonlehtori Pauli Rautiainen
• keskustelua (puhetta johtaa hiippakuntadekaani Mika Nokelainen)
klo 11.30 lounas
klo 12.30-14.30 Kasvatus, kulttuurin välittäminen ja uskonnonvapaus
Kasvatusta julkisen ja yksityisen rajapinnoilla: Lapsen uskonnonvapaus koulun ja varhaiskasvatuksen konteksteissa – dosentti, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto, Saila Poulter
Case Turku – uskonnonvapauslain käytännön soveltamisen haasteet ja onnistumiset – Turun kaupungin kasvatus- ja opetusjohtaja Timo Jalonen
Katsomusaineopetus yleissivistyksenä – SUOL pj., lehtori Tuovi Pääkkönen
• keskustelua
klo 14.30-15.00 kahvit
klo 15.00-16.00 Julkinen tila, uskonnot ja uskonnonvapaus
Uskonnot ja julkinen valta – kansainvälinen kehitys ja suomalaiset erityispiirteet – tutkija, Kirkon koulutuksen ja tutkimuksen yksikkö, Kimmo Ketola
• keskustelua 

Hinta: 50 € sisältäen ohjelman, lounaan ja päiväkahvin

Ilmoittautumiset: tk-opisto.fi/kurssit.

Etäosallistuminen: Seminaariin on mahdollista osallistua myös Teams-yhteydellä etänä. Tällöin hinta 30 €. Ilmoittaudu linkin kautta ja kirjoita lisätietoihin sähköpostiosoite, johon haluat Teams-linkin. 

Lisätietoja seminaarista antavat: Mika Nokelainen 046 922 1849 ja Jukka Hautala 050 344 2796