opiston opiskelijoita.

Työpaikkaohjaajien verkkokoulutus

Aihetta lähestytään Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon kautta.

Koulutuksen sisältö:

  • ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
  • työpaikkaohjaajan rooli ja oppimisen tavoitteellinen ohjaus
  • perehdyttäminen ja palautteen antaminen
  • näytöt ja arviointi

Etäkoulutus:

  • koulutus on suunnattu jo työssä oleville
  • toteutetaan Teamsissa sekä itsenäisenä opiskeluna
  • aloituskerta 23.9.2021 klo 15-16 Teams
  • itsenäinen opiskelu ohjaan.fi -materiaalin avulla
  • henkilökohtainen loppukeskustelu sovitaan jokaisen kanssa erikseen
  • koulutus on ilmainen

Ilmoittautuminen 13.9.2021 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit