You are currently viewing Työpaikkaohjaajien verkkokoulutus syksy 2022

Työpaikkaohjaajien verkkokoulutus syksy 2022

Aihetta lähestytään Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon kautta.

Koulutuksen sisältö:

  • ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
  • työpaikkaohjaajan rooli ja oppimisen tavoitteellinen ohjaus
  • perehdyttäminen ja palautteen antaminen
  • näytöt ja arviointi

Koulutuksen toteutus:

  • koulutus on suunnattu jo työssä olevillelle opiskelijoille
  • toteutetaan Teamsissa sekä itsenäisenä opiskeluna
  • aloituskerta 3.10.2022 klo 15.30–16.30 Teams
  • itsenäinen opiskelu ohjaan.fi -materiaalin avulla
  • henkilökohtainen loppukeskustelu sovitaan jokaisen kanssa erikseen viikolle 45
  • koulutus on ilmainen

Ilmoittautuminen 23.9.2022 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit