opiston opiskelijoita.

Työpaikkaohjaajien koulutus

Aihetta lähestytään Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon kautta.

Koulutuksen sisältö:

  • ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
  • työpaikkaohjaajan rooli ja oppimisen tavoitteellinen ohjaus
  • perehdyttäminen ja palautteen antaminen
  • näytöt ja arviointi

Etäkoulutus:

  • koulutus toteutetaan Teamsin välityksellä
  • koulutus on suunnattu työssäoleville sekä opintojen päätösvaiheessa oleville opiskelijoille
  • 26.5.2021 klo 8-15
  • 27.5.2021 klo 8-13
  • koulutus on ilmainen
  • ilmoittautuminen 17.5.2021 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit