opiston opiskelijoita.

Työpaikkaohjaajien koulutus

Aihetta lähestytään Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon kautta.

Koulutuksen sisältö:

 • ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
 • työpaikkaohjaajan rooli ja oppimisen tavoitteellinen ohjaus
 • perehdyttäminen ja palautteen antaminen
 • näytöt ja arviointi

Verkkokoulutus:

 • koulutus on suunnattu jo työssä oleville
 • toteutetaan Teamsissä sekä itsenäisenä opiskeluna
 • aloituskerta 21.1.2021 klo 15-16 Teams
 • itsenäinen opiskelu ohjaan.fi -materiaalin avulla
 • henkilökohtainen loppukeskustelu viikolla 13/2021
 • koulutus on ilmainen
 • ilmoittautuminen 15.1.2021 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit

Lähikoulutus:

 • koulutus on suunnattu työssäoleville sekä opintojen päätösvaiheessa oleville opiskelijoille
 • 26.5.2021 klo 8-15
 • 27.5.2021 klo 8-13
 • koulutus on ilmainen sisältäen aamiaisen (molempina päivinä klo 8.00-8.30) ja lounaan
 • ilmoittautuminen 17.5.2021 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit