opiston opiskelijoita.

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus

Koronaviruksen takia kaikki loppukevään lyhytkurssit on peruttu, ja ne siirtyvät pidettäväksi myöhemmin!

7.4.2020 klo 14–16
– Kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkinto / Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan osaamisala
– Seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinto

Paikka: Turun kristillinen opisto

Koulutuksen tavoitteena on tutustua tutkinnon suorittamiseen ja tutkintokoulutuksen rakenteeseen, työpaikka­ohjaajan tehtäviin sekä arvioitsijan rooliin näytöissä.

Kohderyhmä: kaikki, jotka ovat tekemisissä koulun­käynnin ohjaajien, suntioiden tai hautaustoimistotyön­tekijöiden työelämässäoppimisen tai näyttöjen kanssa.

Ohjelma:
• Ajantasainen tieto opiston käytänteistä ja materiaaleista liittyen työelämässä oppimiseen ja näyttöihin
• Keskustelu, toiveet ja kehittämisehdotukset
• Miten arviointi toteutuu tutkinnonosittain?

Koulutuspäivä on maksuton ja sisältää kahvitarjoilun.

Ilmoittautuminen 1.4.2020 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit

Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään, mistä haluaisit keskustella iltapäivän aikana.

Kouluttajina: teologisten aineiden opettaja Matti Ijäs, kasvatusaineiden opettaja Susanna Hokkanen ja koulutuspäällikkö Marjaana Talonen.