You are currently viewing Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus kevät 2023

Työpaikkaohjaaja- ja arvioijakoulutus kevät 2023

Aihetta lähestytään Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon kautta.

Koulutuksen sisältö:

  • ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyö
  • työpaikkaohjaajan rooli ja oppimisen tavoitteellinen ohjaus
  • perehdyttäminen ja palautteen antaminen
  • näytöt ja arviointi

Koulutuksen toteutus:

  • koulutus on suunnattu työssäoleville sekä opintojen päätösvaiheessa oleville opiskelijoille
  • 22.5.2023 klo 8-15
  • 23.5.2023 klo 8-13
  • koulutus on ilmainen sisältäen aamiaisen (molempina päivinä klo 8.00-8.30) ja lounaan

Ilmoittautuminen 15.5.2023 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit