Ryhmät kirkon työssä

Ryhmänohjauksen koulutus diakonian, sielunhoidon, kasvatuksen ja muiden kirkon työalojen työntekijöille.

Lähijaksot 31.1.-2.2.2022, 23.-25.5.2022 ja 12.-14.9.2022 Turun kristillisellä opistolla. Etäopetuspäivät sovitaan ensimmäisellä lähijaksolla.

Koulutuksen toteuttaja: Turun kristillinen opisto
Toteuttajataho: Kirkkohallitus/diakonian ja sielunhoidon yksikkö (KDS) kanssa
Yhteistyökumppanit: Helsingin psykodraamainstituutti

Koulutustyyppi: Kokonaiskirkon tarjontaa, täydentävä koulutus
Kohderyhmä: diakoniatyöntekijät, papit, nuorisotyöntekijät, perhetyöntekijät sekä kaikki erilaisten ryhmien kanssa ohjaustehtävissä toimivat kirkon työntekijät.

Ryhmät ovat keskeinen ilmiö kirkon työntekijöiden työssä. On hyvin monenlaisia ryhmiä, eri kokoisia, kestoltaan erilaisia, koostumukseltaan ja tarkoitukseltaan erilaisia. Yhteistä on kirkon työntekijöiden tehtävä toimia ohjaavassa roolissa, vastuu ryhmän toiminnasta ja ryhmätilanteesta. Tämä koulutus on kehitetty seurakuntien työntekijöitä heidän kohdatessaan ryhmiin liittyviä haasteita työssään: Miten ymmärtää paremmin ryhmäilmiöitä ja miten toimia hedelmällisesti ryhmien ohjaamisessa omassa työssään.

Osaamistavoitteet: Osallistuja tunnistaa ja ymmärtää keskeisiä ryhmissä vaikuttavia tekijöitä. Osallistuja tuntee ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet. Osallistuja osaa jäsentää ryhmän ohjaamisen keskeisiä haasteita ja asettaa realistisia tavoitteita toiminnalleen ryhmien ohjaamisessa omassa työssään. Osallistuja osaa toimia ryhmän ohjaajan roolissa ryhmän tarpeiden ja tavoitteiden kannalta adekvaatilla tavalla ja soveltaa tilanteeseen sopivia ohjaamisen menetelmiä.

Koulutuksessa opiskellaan ryhmän kehityksen ja ryhmädynamiikan perusteet sekä kehitetään ryhmän ymmärtämisen ja ohjaamisen taitoja ryhmien ohjaamisessa kouluttautujien omassa työssä. Työelämälähtöisen kokemuksellisen oppimisprosessin avulla tutkitaan ja kehitetään omaa ohjaajaroolia ja omia rooleja ryhmänjäsenenä. Koulutus koostuu lähiopetusjaksoista (3), etäopetuspäivistä (3), kirjallisuuteen perehtymisestä ja etätehtävistä, sisältäen kirjallisuuden ja lähiopetuspäivien sisällön käsittelyä sekä omaan työhön liittyvän ryhmänohjaamisen työnohjauksellista käsittelyä. Koulutuksen laajuus on 10 op.

Hinta: 430e + majoitus 45e/1hh ja 33e/hlö/2hh

Tiedustelut sisällöstä ja toteutuksesta: Sami Puumala, Kirkkohallitus,
sami.puumala@evl.fi , 050 340 2758

Ilmoittautuminen 17.1.2022 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit