Perunkirjoituksen ja kuolinpesän neuvontapalvelut

#

12.–13.2.2019

Perunkirjoituksen ja kuolinpesän neuvontapalveluiden opintojakso on osa seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon opintokokonaisuutta. Kurssille osallistuva hautaustoimistotyöntekijä voi halutessaan suorittaa näytön ja saada todistuksen tutkinnonosasta.

Kurssille voivat osallistua myös muut aiheesta kiinnostuneet tai niiden parissa jo työskentelevät, kuten hautaustoimistojen tai kirkkoherranvirastojen työntekijät.

Kurssin kouluttaja on toimitusjohtaja Riitta Vehanen.

Osaamistavoitteet:
Opiskelija osaa

  • selvittää asiakkaalle perunkirjoituksen tarkoituksen ja perukirjaan kirjattavat asiat sekä perintökaaren
  • opastaa asiakasta kuolinpesän pankkiasioissa
  • erottaa suku- ja perillisselvityksen ja niiden käyttötarkoitukset ja opastaa asiakasta kuolinpesään liittyvistä etuuksista.

Kohderyhmä:
Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti seurakunta- ja hautauspalvelualan ammattitutkinnon suorittajille ja hautaustoimistotyöntekijöille, sekä muille aiheesta kiinnostuneille, joilla on jo jonkin verran tietoa tai kokemusta aiheesta.

Valinnoissa ovat etusijalla seurakunta- ja hautauspalvelun ammattitutkinnon opintokokonaisuutta suorittavat. Olemme yhteydessä kurssille valituille ilmoittautumisajan päätyttyä.

Osallistumismaksu: 110 € sisältää koulutuksen ja ohjelmaan merkityt ruokailut.

Ilmoittautuminen 31.1.2019 mennessä: https://wilma.tk-opisto.fi/browsecourses

Olemme teihin yhteydessä ilmoittautumisajan päätyttyä.

TIEDUSTELUT
- kurssisihteeri Helena Stenman
helena.stenman@tk-opisto.fi; 0400 597 787

PERUUTUSEHDOT
Ilmoittautumisen voi peruuttaa maksutta ilmoittautumisajan puitteissa. Sen jälkeen, vähintään 24 t ennen kurssin alkua tapahtuneesta peruutuksesta peritään 20 % kurssimaksusta. Myöhemmin peruutetusta tai kokonaan peruuttamatta jätetystä ilmoittautumisesta perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.