Mahdollistava kirkko -koulutus

Mahdollistava kirkko -koulutus

6.–7.3.2020 sekä 24.4.2020.

Koulutuksessa tutustutaan Mahdollistava kirkko -raamattutyöskentelymateriaaliin. Aineiston pohjana on Englannissa tuotettu Enabling Church -materiaali. Ihmiskäsitykseen ja kirkkokäsitykseen liittyvien teemojen lähtökohtana ovat Raamatun tekstit, joita avataan lyhyesti eksegeettisestä näkökulmasta sekä työstetään keskustelukysymysten ja toiminnallisten menetelmien avulla.

Kohderyhmä:
Seurakunnan työntekijät ja vapaaehtoiset

Osaamistavoitteet:
Osallistuja ymmärtää Mahdollistava kirkko -opintopiirimateriaalin kokonaisuuden ja osaa hyödyntää sitä omaan yhteisöönsä soveltuen.

Osallistumismaksu:
180€ € (sisältää koulutuksen ja aamukahvin ja lounaan). Lisämaksusta mahdollista majoittautua opistolla: 33€/hlö/yö 2hh tai 45€/ yö 1hh.

Lisätiedot:
Koulutuksen rakenne 3 lähiopetuspäivää ja välissä kurssilaiset kokeilevat menetelmää omissa kohteissaan, raportoivat kokemuksiaan ja laativat työskentelysuunnitelman. Kouluttajajina toimivat Leena Haarala ja Matti Ijäs.

Aineisto on syntynyt alun perin pohdittaessa vammaisten ihmisten osallisuutta kirkossa, mutta se on hyödynnettävissä monenlaisten kohderyhmien parissa. Materiaali sisältää yksilö, pari- ja ryhmätyöskentelyä sekä ohjaamisen opettelua. Koulutus ja sen materiaali soveltuvat sekä kirkon työntekijöille että vapaaehtoisille ja muille aiheesta kiinnostuneille seurakuntalaisille. Koulutuksen jälkeen osallistujat voivat vetää materiaalin pohjalta opintopiiriä tai käyttää yksittäiseen teemaan liittyviä työskentelytapoja omissa työyhteisöissään ja verkoistoissaan.

Ilmoittautuminen 14.2.2020 mennessä: https://wilma.tk-opisto.fi/browsecourses

Lisätietoa: http://sakasti.evl.fi/mahdollistavakirkko