Kirkkopolku-taidekasvatusmenetelmä

24.1.2022 alkaen

Kirkkopolku on taidekasvatusmalli, jonka tarkoituksena on toteuttaa koulujen ja seurakunnan välistä yhteistyötä.

Kirkkopolku-taidekasvatusmenetelmä on tarkoitettu kaikille taidekasvatuksesta ja kirkkopedagogiikasta kiinnostuneille, uuden oppimisesta innostuville ja kokeilunhaluisille kirkon tai kunnan työntekijöille.

Koulutus koostuu kolmesta yhteisestä tapaamisesta ja kenttätyöskentelystä. Koulutuksen aikana osallistujat suunnittelevat omassa lähikirkossa toteutettavan Kirkkopolku-kokonaisuuden ja osallistuvat sen toteuttamiseen. Yhteistyökumppanit etsitään yhdessä koulutuksen aikana.

Koulutuspäivät ovat seuraavat:

Aloitus 24.-25.1.2022

  • Kirkkopolku-teoriaa ja käytännön kokemuksia
  • Liisa Väisäsen luento symboliikasta
  • Taidetyöskentely Maarian kirkossa

Välityöskentelynä perehtyminen oman (työskentelyn kohteena olevan) kirkon taiteeseen ja yhteistyötahojen löytäminen. Tähän saat selkeän ohjeistuksen ja avun kurssin ohjaajalta.

Välitapaaminen 7.3.2022 (etänä)
Välitehtävien purku, oman Kirkkopolun suunnittelu
Välitehtävänä oman Kirkkopolun toteutus aikavälillä 15.3.-15.11.2022.

Lopputapaaminen 21.11.2022 (etänä)
Toteutettujen Kirkkopolkujen esittely.

Kouluttajana Kirkkopolku-menetelmän kehittäjä, opettaja ja koulutussuunnittelija Anna Kaisa Siltanen.

Koulutuksen hinta 380€ sis. koulutuksen, lähiopetuspäivien lounaat ja kahvit.

Ilmoittautuminen 10.1.2022 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit