You are currently viewing Bibliodraamaohjaajien workshop

Bibliodraamaohjaajien workshop

Turku 15.–19.8.2023.

Suomen Bibliodraamayhdistys järjestää yhdessä Turun kristillisen opiston kanssa bibliodraamakoulutuksen 15.–19.8.2023.

Bibliodraama on toiminnallinen, kokonaisvaltainen ja elämyksellinen ryhmässä tapahtuva
raamatuntutkimismenetelmä.

Vuoden 2023 koulutuksen teemana on ”Luomakunta odottaa – Creation is eagerly awaiting”
Teksti: Room. 8:18–28

Ohjaajat tulevat Suomesta ja muista Euroopan maista. Tapahtuman kieli on englanti, mutta työskentelyssä voidaan käyttää myös kaikkien osallistujien omia kieliä.

Työpajassa tutustut erilaisiin tapoihin ohjata bibliodraamaa. Tapaat myös muiden maiden, kirkkojen ja uskontojen edustajia. Päiviin sisältyy myös tutustumista Turkuun sekä suomalaiseen kulttuuriin.

Koulutuksen hinta: 400€ (sis. opetuksen, ruokailut ja majoituksen 2hh). Lisämaksu 1hh 140€. Hinta ilman majoitusta 260€ (sis. opetuksen ja ruokailut).

Ilmoittautuminen 31.5.2023 mennessä: tk-opisto.fi/kurssit

Bibliodrama workshop

Turku 15–19 august 2023.

The Finnish Bibliodrama Association in cooperation with the Turku Christian Institute organizes a Bibliodrama course 15–19 august 2023.

Bibliodrama is a practical, holistic and experience-oriented method to examine bible texts in a group.

The theme for the 2023 course is ”Creation is eagerly awaiting” (text: Romans 8:18-28).

The leaders for the course come from Finland and from other European countries. The course will be held in English, but participants may also use their own languages during the workshops.

In the workshop you will explore different ways to lead a bibliodrama. You will also meet representatives of other countries, churches and religions. The course includes program points where you will get to know something about Turku and the Finnish culture.

Price: 400€ (incl. teaching, meals and accommodation in twin room). Additional fee for a single room is 140€. The price without accommodation is 260€ (incl. teaching and meals).

Registration by 31 May 2023: tk-opisto.fi/kurssit

Workshop för bibliodramaledare

Åbo 15 – 19.8.2023.

Finlands bibliodramaförening arrangerar en kurs i bibliodrama tillsammmans med Turun kristillinen opisto den 15-19.8.2023.

Bibliodrama är en metod där man tillsammans med andra i en grupp går in i en bibeltext med ande, själ och kropp.

Temat för kursen 2023 är
”Skapelsen väntar otåligt” – ”Creation is eagerly awaiting”
Rom. 8: 18- 28

Ledarna kommer från Finland och andra europeiska länder. Kursspråket är engelska, men man kan också använda sitt eget språk i grupperna.

Du kommer att bekanta dig med olika metoder att leda bibliodrama. Du kommer också att möta deltagare från andra länder, kyrkor och religioner.

Du får också stifta bekantskap med Åbo och finländsk kultur.

Kostnader: 400€ ( kursavgift, mat och logi i 2 pers. rum) Tillägg för 1 pers.rum 140€. Pris utan logi 260€ (kursavgift och mat).

Anmälning senast 31.5.2023: tk-opisto.fi/kurssit