You are currently viewing Psykologia ja kasvatustiede – Hae koulutukseen

Psykologia ja kasvatustiede – Hae koulutukseen

Koulutus alkaa 28.8.2023 ja kestää noin 8 kk.

Koulutus soveltuu erityisesti psykologiasta ja kasvatustieteestä kiinnostuneille, jotka aikovat hakea opiskelemaan näitä aineita korkeakouluihin tai tarvitsevat näiden aineiden osaamista työelämässä. Opiskelu koulutuksessa on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa. Opinnot tuottavat avoimen väylän hakukelpoisuuden.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopiste on psykologian sekä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnoissa. Opinnot suoritetaan Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Sekä psykologian että kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen suorittaminen kuuluu koulutukseen.

Tämä vaatii opiskelijalta kuitenkin paljon itsenäistä työskentelyä ja intensiivistä otetta. Opinnot on rytmitetty siten, että kummatkin perusopinnot pystyy saamaan valmiiksi koulutuksen keston aikana. Lukuvuoden loppuun on myös varattu aikaa kasvatustieteen ja psykologian pääsykoemateriaalien läpikäymiseen.

Psykologian kurssikirjoissa on englanninkielisiä teoksia, joten opinnot edellyttävät vähintään kohtalaista englannin kielen taitoa.

Psykologian perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan psykologiasta tieteenä sekä käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta.

Opiskelu on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Psykologian aihekokonaisuudet

 • Kehityspsykologian perusteet
 • Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet
 • Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet
 • Tutkimuksenteon perusteet
 • Persoonallisuuspsykologian perusteet

Avoin yliopisto / Psykologian perusopinnot 25 op

Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja aikuiskasvatustieteestä ja sen osa-alueista:

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen aihekokonaisuudet

 • Johdanto kasvatustieteisiin
 • Johdanto oppimiseen, opetukseen ja arviointiin
 • Kehitys- ja kasvatuspsykologia
 • Johdatus kasvatusfilosofiaan
 • Kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ilmiöinä
 • Oppimisen muuntuvat ympäristöt

Avoin yliopisto / Kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 25 op

Muut koulutusta tukevat opinnot

Psykologian ja kasvatustieteen opintojen lisäksi koulutuksessa opiskellaan myös muita aineita.

Syyslukukaudella järjestetään Suomen kielen kirjallinen viestintä ja kevätlukukaudella Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen. Kumpikin kurssi suoritetaan Turun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti ja ne ovat hyväksiluettavissa tulevissa korkeakouluopinnoissa.

Opiskelija voi myös suorittaa avoimen yliopiston englannin kielen kurssin. Kolmen opintopisteen laajuinen kurssi English: Academic and Professional Skills I järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Koulutukseen kuuluvat myös englannin lukiotaitojen kertauskurssi, tiedelukutaidon perusteet sekä lastensuojelu ja sosiaalityö -kurssit.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa yliopisto-opintoja ja suorittaa akateemisia kursseja ilman, että olet kirjoilla yliopistossa. Olet kuitenkin kirjoilla avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot eivät johda tutkintoon, mutta ne hyväksiluetaan erillisestä anomuksesta, jos haet ja pääset sisään korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi.

Tietotekniikan opetuksessa on mahdollista suorittaa tietokoneen ajokortti (joko A- tai @-kortti) ilman erillisiä kustannuksia.

Tilastomatematiikan kurssilla käydään läpi perusasioita ja vahvistetaan osaamista tulevia valintakokeita varten. Lisäksi tutustutaan maahanmuuttajapedagogiikkaan ja kielellistä ilmaisua tukeviin kommunikaatiomenetelmiin. Opistolla on myös mahdollisuus suorittaa hygieniapassi edullisesti.

Opiskelumetodit

 • luennot
 • tutor-tunnit
 • kirjalliset harjoitustyöt
 • ryhmätyöt
 • ryhmäkeskustelut
 • tentit
 • itsenäinen opiskelu
 • tutustumiskäynnit

Opiskelupaikan vastaanottaminen Turun kristillisessä opistossa ja koulutuksen suorittaminen ei vaikuta korkeakouluhakuun. Opiskelun jälkeen voi hakea korkeakouluun ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevana kevään 2024 yhteishaussa.

Pääsyvaatimukset ja haku

Hakuaika alkaa 1.5. ja päättyy 12.7.2023.

Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen.

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijat valitaan hakemuksen ja päättötodistuksen keskiarvon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden osalta valinnassa huomioidaan myös tutkinnon yhteisten opintojen (YTO opinnot, aiemmin ATTO opinnot) keskiarvo.

Hakemuksia käsitellään ja opiskelijavalintakirjeitä postitetaan hakuajan päätyttyä. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan sekä sähköpostitse että postitse lähetettävällä kirjeellä. Hakuajan päättymisen jälkeen voi tiedustella mahdollisia vapaaksi jääneitä opiskelupaikkoja.

Haun ongelmatilanteissa ota yhteys haku@tk-opisto.fi tai 02 4123 500.

Maksut

 • Kirjautumismaksu: 50 €. Kirjautumismaksulla korvataan opintoihin kuuluvan Suomen kielen kirjallisen viestinnän kurssin, Asiantuntijan vuorovaikutusosaaminen -kurssin ja englannin kurssin avoimen yliopiston maksut.
 • Opetus: 75 € / työviikko (lounas sisältyy hintaan). Työviikkoja on 32, joten opetuksen kokonaishinta on 2400 €.
 • Opiskelija maksaa avoimen yliopiston arvosanoista niistä säädetyt maksut. Lukuvuonna 2022-23 kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen perusopintojen hinta on 250 € ja psykologian perusopintojen 250 €.
 • Opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen: 60 € / työviikko / 2 hengen huoneessa ja 93 € / työviikko / 1 hengen huoneessa (hinnat sisältävät aamiaisen ja päivällisen). Hinnat päivitetty 5/2023.
 • Lue myös Opetushallituksen myöntämästä opintosetelistä!

Opintoihin on mahdollista hakea KELA:n opintotukea.