opiston opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksen painopiste on psykologian ja kasvatustieteen perusopinnoissa. Opinnot suoritetaan Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Sekä psykologian että kasvatustieteen perusopintojen suorittaminen kuuluu koulutukseen.

Tämä vaatii opiskelijalta kuitenkin paljon itsenäistä työskentelyä ja intensiivistä otetta. Opinnot on rytmitetty siten, että kummatkin perusopinnot pystyy saamaan valmiiksi koulutuksen keston aikana. Lukuvuoden loppuun on myös varattu aikaa kasvatustieteen ja psykologian pääsykoemateriaalien läpikäymiseen.

Lukuvuoden päätteeksi järjestetään viikolla 18 valinnainen lisäviikko, jonka hinta on 75 €. Lisäviikolle ilmoittaudutaan opintojen aikana ja tarkempi sisältö päätetään, kun (psykologian) valintakokeiden aikataulu ja sisältö on selvinnyt.

Psykologian kurssikirjoissa on englanninkielisiä teoksia, joten opinnot edellyttävät vähintään kohtalaista englannin kielen taitoa.

Psykologian perusopintojen tavoitteena on, että opiskelija saa yleiskuvan psykologiasta tieteenä sekä käsityksen ihmisen psyykkisestä rakenteesta ja toiminnasta sekä niiden tutkimuksesta.

Opiskelu on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Psykologian aihekokonaisuudet
• Kehityspsykologian perusteet
• Kognitiivisen ja neuropsykologian perusteet
• Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet
• Tutkimuksenteon perusteet
• Persoonallisuuspsykologian perusteet
Avoin yliopisto / Psykologian perusopinnot 25 op
Psykologian oppimateriaalit

Kasvatustieteen perusopintojen tavoitteena on antaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja sen osa-alueista.

Kasvatustieteen aihekokonaisuudet
• Johdatus kasvatustieteisiin
• Kasvatus- ja koulutussosiologia
• Kasvatuspsykologia
• Oppimisen, opetuksen ja arvioinnin perusteet
• Kasvatustieteen perusopintojen lopputentti
• Lastensuojelu ja sosiaalityö (ei sisälly avoimen yliopiston opintoihin)
Avoin yliopisto / Kasvatustieteen perusopinnot 25 op

Muut koulutusta tukevat opinnot
Psykologian ja kasvatustieteen opintojen lisäksi koulutuksessa opiskellaan myös muita aineita.

Syyslukukaudella järjestetään Suomen kielen kirjallinen viestintä ja kevätlukukaudella Puheviestinnän perusteet. Kumpikin kurssi suoritetaan Turun yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti ja ne ovat hyväksiluettavissa tulevissa korkeakouluopinnoissa.

Opiskelija voi myös suorittaa avoimen yliopiston englannin kielen kurssin. Kolmen opintopisteen laajuinen kurssi English: Academic and Professional Skills järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston avoimen yliopiston kanssa.

Koulutukseen kuuluu myös englannin lukiotaitojen kertauskurssi ja lyhyt ruotsin kielen aktivointikurssi.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa yliopisto-opintoja ja suorittaa akateemisia kursseja ilman, että olet kirjoilla yliopistossa. Olet kuitenkin kirjoilla avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot eivät johda tutkintoon, mutta ne hyväksiluetaan erillisestä anomuksesta, jos haet ja pääset sisään korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi.

Tietotekniikan opetuksessa on mahdollista suorittaa tietokoneen ajokortti (joko A- tai @-kortti) ilman erillisiä kustannuksia.

Tilastomatematiikan kurssilla käydään läpi perusasioita ja vahvistetaan osaamista tulevia valintakokeita varten. Lisäksi tutustutaan maahanmuuttajapedagogiikkaan ja kielellistä ilmaisua tukeviin kommunikaatiomenetelmiin. Opistolla on myös mahdollisuus suorittaa hygieniapassi edullisesti.

Opiskelumetodit
• luennot
• tutor-tunnit
• kirjalliset harjoitustyöt
• ryhmätyöt
• ryhmäkeskustelut
• tentit
• itsenäinen opiskelu
• tutustumiskäynnit

Opiskelupaikan vastaanottaminen Turun kristillisessä opistossa ja koulutuksen suorittaminen ei vaikuta korkeakouluhakuun. Opiskelun jälkeen voi hakea korkeakouluun ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevana kevään 2022 yhteishaussa.