opiston opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö

Suunnitteletko lääketieteen tai eläinlääketieteen opintoja? Jäikö opiskelupaikka vielä saavuttamatta ja haluat lisää valmiuksia tuleviin valintakokeisiin?

Kehitä opiskelutekniikkaasi ja kertaa lukion biologian, kemian ja fysiikan oppisisältöjä.

Lääketiede on yliopistojen tarjoamista koulutusohjelmista yksi haastavimmista. Hyvien työllistymismahdollisuuksien ja arvostetun ammatin vuoksi koulutusohjelmaan pyrkii joka vuosi useita tuhansia hakijoita. Hakijoiden tulee hallita lukion fysiikan, kemian ja biologian oppisisällöt.

Koulutuksen sisältö

Lääketieteelliseen suuntaavat opinnot kehittävät luonnontieteellistä ajattelua ja vahvistavat opiskelijoiden tietämystä lääketieteen valintakokeen keskeisissä oppiaineissa. Koulutuslinjalla paneudutaan valintakokeissa tärkeisiin aihealueisiin ja käydään läpi lukion fysiikan, kemian ja biologian opetussuunnitelmien mukaiset asiasisällöt. Linjan tavoitteena on antaa hyvät valmiudet lääketieteen alan valintakokeisiin ja kehittää opiskelijoiden analyyttistä ajattelua. Linjan opinnoista on hyötyä myös farmasian, biokemian ja biolääketieteen koulutusohjelmien valintakokeissa.

Koulutus koostuu pääasiasiassa luento-opetuksesta, laskuharjoituksista sekä itsenäisestä työskentelystä. Loppukeväästä valmentaudutaan tuleviin pääsykokeisiin. Kahdessa biologian kurssissa (Elämän kemia ja Genetiikan perusteet) käytetään englanninkielistä oppikirjaa. Hyvä englannin taito on eduksi näillä kursseilla.

Kurssin opetusmateriaalia täydentäväksi itseopiskelumateriaaliksi on mahdollista hankkia Mafynetti-materiaali alennettuun hintaan. Opisto maksaa osan Mafynetin kustannuksista ja saat sen käyttöön 250 euron lisämaksusta. (Mafynetin arvo erikseen ostettuna on 595 e. Edun saat kun opiskelet TKO:n lääketieteen opintoihin suuntaavassa koulutuksessa koko koulutuksen ajan).

Opiskelu linjalla on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Avoimen yliopiston opinnot

Opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa Ihmisen fysiologia -kurssi (2 op) Turun yliopiston avoimessa yliopistossa. Kurssi on hyväksiluettavissa tulevissa korkeakouluopinnoissa.

Opiskelumetodit

  • luennot
  • laskuharjoitukset
  • ryhmätyöt
  • tentit
  • itsenäinen opiskelu

Opiskelupaikan vastaanottaminen Turun kristillisessä opistossa ja linjan suorittaminen ei vaikuta korkeakouluhakuun. Opiskelun jälkeen voi hakea korkeakouluun ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevana kevään 2022 yhteishaussa.