opiston opiskelijoita.

Koulutuksen sisältö

Haaveiletko tulevaisuudessa opiskelevasi ja työskenteleväsi kaupallisella alalla? Suunnitteletko opintoja kauppakorkeakoulussa? Opisto tarjoaa Sinulle kauppatieteen perusopinnot ja valmiuksia opiskeluun korkeakoulussa.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa pääset aloittamaan korkeakouluopinnot opiskelemalla kauppatieteen perusopinnot (30 op) Itä-Suomen avoimen yliopiston opintoina. Perusopintoihin kuuluu Johtamisen perusteet, Markkinoinnin perusteet, Laskentatoimen perusteet, Rahoituksen perusteet ja Yritysoikeuden perusteet. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina, mutta opisto tarjoaa sinulle tukea opintojen suorittamiseen lähiopetuksen ja tutoroinnin kautta modernissa kouluympäristössä. Lisäksi koulutuksen aikana opiskellaan Turun avoimen yliopiston opintoina KTY Taloustieteen perusteet sekä Suomen kielen kirjallinen viestintä -kurssi. Opintoihin kuuluu myös talousmatematiikan ja englannin opintoja. Opintojen aikana kerrataan lukion taloustiedon, historian ja tilastomatematiikan kurssien asiasisällöt, joihin valintakoe perustuu.

Opiskelu on kokopäiväistä ja opetusta on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Avoimessa yliopistossa voit suorittaa yliopisto-opintoja ja suorittaa akateemisia kursseja ilman, että olet kirjoilla yliopistossa. Olet kuitenkin kirjoilla avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot eivät johda tutkintoon, mutta ne hyväksiluetaan erillisestä anomuksesta, jos haet ja pääset sisään korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi.

Opiskelumetodit

  • luennot verkossa ja lähiopetuksena
  • tutor-tunnit
  • kirjalliset harjoitustyöt
  • itsenäinen opiskelu
  • ryhmätyöt
  • tentit
  • tutustumiskäynnit

Opiskelupaikan vastaanottaminen Turun kristillisessä opistossa ja linjan suorittaminen ei vaikuta korkeakouluhakuun. Opiskelun jälkeen voi hakea korkeakouluun ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevana kevään 2022 yhteishaussa.