You are currently viewing Kauppatieteet – Hae koulutukseen

Kauppatieteet – Hae koulutukseen

Koulutus alkaa 28.8.2023 ja kestää noin 8 kk.

Haaveiletko tulevaisuudessa opiskelevasi ja työskenteleväsi kaupallisella alalla?
Suunnitteletko opintoja kauppakorkeakoulussa?
Kertaa jo aiemmin opittua ja opi kokonaan uusia asioita kaupalliselta alalta.
Opi paremmat opiskelutaidot, joiden avulla tavoitteesi toteutuvat.
Valmistaudu pääsykoetilanteeseen ja menesty.

Koulutuksen sisältö

Koulutuksessa pääset aloittamaan korkeakouluopinnot opiskelemalla kauppatieteiden perusopinnot (30 op) Itä-Suomen avoimen yliopiston opintoina. Opinnot suoritetaan verkko-opintoina, mutta opisto tarjoaa sinulle tukea opintojen suorittamiseen lähiopetuksen ja henkilökohtaisen ohjauksen avulla modernissa kouluympäristössä.

Kauppatieteiden perusopintoihin sisältyvät opintojaksot:

 • Johtamisen perusteet (6 op)
 • Markkinoinnin perusteet (6 op)
 • Rahoituksen perusteet (6 op)
 • Laskentatoimen perusteet (6 op)
 • Yritysoikeuden perusteet (6 op)

Lisäksi Turun avoimen yliopiston opintoina suoritetaan seuraavat opintojaksot:

 • Taloustieteen perusteet (6 op)
 • Suomen kielen kirjallinen viestintä (2 op)
 • Ruotsin valmentava kurssi kauppatieteilijöille (2 op)

Lukuvuoden aikana voit suorittaa yliopisto-opintoja ilman, että olet kirjoilla yliopistossa. Olet kuitenkin kirjoilla avoimessa yliopistossa. Avoimen yliopiston opinnot eivät johda tutkintoon, mutta ne hyväksi luetaan erillisestä anomuksesta, jos haet ja pääset sisään korkeakouluun tutkinto-opiskelijaksi. Avoimen opintojaksoilla osa kurssikirjallisuudesta on englanniksi, joten hyvä englannin kielen taito on eduksi opinnoissa.

Opiskelu on kokopäiväistä ohjattua lähiopetusta. Syyslukukaudella suoritetaan pääosa avoimen opinnoista. Lisäksi koulutukseen sisältyvät talousmatematiikan ja englannin kielen kurssit. Opetusta syyslukukaudella on keskimäärin 30 tuntia viikossa. Kevätlukukaudella syvennytään kauppatieteellisen alan valintakokeiden perustana oleviin asiasisältöihin – lukion taloustieto (YH2), historia (HI1) sekä tilastot ja todennäköisyys (MAB5/MAA10) – sekä harjoitellaan ja kehitetään erityisesti valintakokeissa tarvittavan tiedon soveltamista ja vastaustekniikkaa. Opetusta kevätlukukaudella on keskimäärin 25 tuntia viikossa.

Opiskelumetodit

 • luennot lähiopetuksena ja verkossa
 • kirjalliset harjoitustyöt
 • laskuharjoitukset
 • ryhmätyöt
 • itsenäinen opiskelu
 • tentit
 • tutustumiskäynnit
 • henkilökohtainen ohjaus

Opiskelupaikan vastaanottaminen Turun kristillisessä opistossa ja linjan suorittaminen ei vaikuta korkeakouluhakuun. Opiskelun jälkeen voi hakea korkeakouluun ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevana kevään 2024 yhteishaussa.

Pääsyvaatimukset ja haku

Hakuaika alkaa 1.5. ja päättyy 12.7.2023.

Pääsyvaatimuksena on ylioppilastutkinto tai vähintään kolmen vuoden opiskelu peruskoulun jälkeen.

Koulutukseen haetaan sähköisellä hakulomakkeella. Opiskelijat valitaan koulutukseen hakemuksen ja päättötodistuksen keskiarvon perusteella. Ammatillisen perustutkinnon suorittaneiden osalta valinnassa huomioidaan myös tutkinnon yhteisten opintojen (YTO opinnot, aiemmin ATTO opinnot) keskiarvo.

Hakemuksia käsitellään ja opiskelijavalintakirjeitä postitetaan hakuajan päätyttyä. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan sekä sähköpostitse että postitse lähetettävällä kirjeellä.

Haun ongelmatilanteissa ota yhteys haku@tk-opisto.fi tai 02 4123 500.

Maksut

 • Kirjautumismaksu: 50 €. Kirjautumismaksulla korvataan opintoihin kuuluvien Suomen kielen kirjallisen viestinnän ja Taloustieteen perusteet -kurssien avoimen yliopiston maksut Turun yliopistolle.
 • Opetus: 75 € / työviikko (lounas sisältyy hintaan). Työviikkoja on 32, joten opetuksen kokonaishinta on 2400 €. Opiskelija maksaa avoimen yliopiston arvosanoista niistä säädetyt maksut. Kauppatieteen perusopintojen hinta on 270 € (yliopiston ilmoittama hintatieto).
 • Opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen: 55 € / työviikko / 2 hengen huoneessa ja 85 € / työviikko / 1 hengen huoneessa (hinnat sisältävät aamiaisen ja päivällisen).
 • Lue myös Opetushallituksen myöntämästä opintosetelistä!

Opintoihin on mahdollista hakea KELA:n opintotukea.