Kohti korkeakoulua

opiston opiskelijoita.

Kauppatieteet »

Opintojen aikana perehdytään kauppatieteiden perusteisiin. Lisäksi opiskelutaitojen ja valmiuksien parantaminen on keskeinen osa opiskelua.

opiston opiskelijoita.

Lääketiede »

Lääketieteelliseen suuntaavat opinnot kehittävät luonnontieteellistä ajattelua ja vahvistavat opiskelijoiden tietämystä lääketieteen...

opiston opiskelijoita.

Oikeustiede »

Koulutus soveltuu erityisesti oikeustieteellisiin tiedekuntiin pyrkiville sekä niille työelämässä toimiville, jotka tarvitsevat…

Psykologia ja kasvatustiede »

Koulutus soveltuu erityisesti psykologiasta ja kasvatustieteestä kiinnostuneille, jotka aikovat hakea opiskelemaan näitä aineita…