KOMO-koulutuksesta eväät monipuoliseen kommunikaatioon

#


Elokuussa alkanut uusi opintokokonaisuus Kommunikaation monimuotoisuus eli KOMO-linja tarjoaa intensiivisen, syyslukukauden kestävän opiskelupaketin kaikille tukiviittomista, viitotusta puheesta ja viittomakielestä kiinnostuneille. Koulutus antaa työkaluja työskentelyyn esimerkiksi koulutus- ja sosiaalialalla sekä tarjoaa valmiuksia jatko-opintoihin muun muassa erityisopetuksen tehtävissä, viittoma­kielen tulkkina ja sosionomiopinnoissa.

Opiskeluista kohti työelämää ja jatko-opintoja

Aikaisemman Viittomakieli ja visuaalinen kommunikointi -koulutuksen korvaava KOMO-linja keskittyy edeltäjäänsä enemmän puhetta korvaaviin ja tukeviin kommunikaatiokeinoihin. Viittomakielen opettaja ja KOMO-opintojen linjavastaava Maritta Tarvonen-Jarva kertoo, että kiinnostus linjaa kohtaan on ollut hyvä. "Opiskelijat ovat olleet motivoituneita, ja heiltä tullut palaute on ollut positiivista. Opiskelijoita otetaan sisään 15–20, mutta tällä hetkellä heitä on 13", Maritta sanoo ja lisää, ettei koulutukseen hakevan opiskelijan tarvitse osata viittomakieltä tai tukiviittomia entuudestaan. KOMO-linjan opintosisällöt ovat työelämälähtöisiä, ja niistä on apua jatko-opintoja ajatellessa. "Koulutus tukee ehdottomasti alaan kytkeytyvissä jatko-opinnoissa menestymistä sekä tuottaa suoraan työelämässä hyödynnettävissä olevaa, arvokasta osaamista. Suomalaisen viittomakielen taito, kuurojen yhteisön ja historian tuntemus ja puhetta tukevat ja korvaavien kommunikointikeinot ovat olleet aina hyödyksi kasvatusaloilla", Maritta selventää.

Uutta kieltä ja kulttuuria oppimassa

Sanni Lehikoinen haki KOMO-linjalle mielenkiinnosta viittomakieltä ja puhevammoja kohtaan. "Opinnot ovat alkaneet tosi hyvin. Aluksi jännitti opiskella uutta kieltä, mutta opettajat ja ryhmä ovat todella kivoja. On helppo opiskella, kun on motivaatiota ja halu oppia uutta", Sanni kertoo. Erityisesti Sannia kiehtovat kuurojen kulttuuri ja historia, joista hän ei tiennyt mitään ennen KOMO-opintoja.
Sanni työskenteli aiemmin henkilökohtaisena avustajana koulussa ja huomasi, että tukiviittomista ja muista puhetta korvaavista ja tukevista kommunikaatiokeinoista olisi ollut suuri apu työssä. "Opinnoista on varmasti hyötyä esimerkiksi erilaisissa avustajan töissä", Sanni pohtii. Sanni itse haaveilee logopedian opinnoista yliopistossa ja kertoo, että KOMO sopii hyvin myös jatko-opintoihin tähtääville opiskelijoille.

Teksti: Saara Lehtimäki

OPINTOTOIMISTO / OPINTONEUVONTA
Opintotoimiston sähköposti: haku@tk-opisto.fi
Kvist Leena, opintosihteeri, 0400 597 742
Hillgren Laura, opintotoimiston toimistosihteeri, 040 7104 481

Lue myös opiston jatko-opintoihin suuntaavista koulutuksista kertova juttu Sivistystyönantajat-sivustolta!

KOULUTUKSEMME SIVUSTOLLA STUDENTUM.FI

searchNäytä kaikki koulutukset
reviewKirjoita arvostelu