opiston opiskelija.

Suntio

Seurakuntapalvelun osaamisalan hakuaika on 9.8.-31.10.2021. Koulutus järjestetään monimuotokoulutuksena ja se kestää noin 1,5 vuotta. Hakulomakkeeseen pääset tästä. Valintahaastattelut pidetään 3.11. ja 5.11.2021. Lähiopetus alkaa tammikuun alussa 2022. Lähiopetusta on noin kerran kuukaudessa muutaman päivän jaksoina.

Tutkinnon suorittaminen edellyttää 18 vuoden ikää sekä työ- tai työelämässä oppimisen paikkaa seurakunnassa/eri seurakunnissa (seurakuntapalvelun osaamisala). Työelämässä oppiminen jatkuu koko koulutuksen ajan tutkintoa vastaavissa toimintaympäristöissä. Työpaikan/-paikkojen kanssa solmitaan koulutussopimus tai oppisopimus. Koulutukseen voidaan ottaa opiskelijoita kaksi kertaa vuodessa. Koulutussopimuksella opiskelevan työelämässä oppimisen aika sovitaan opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella.

Oppisopimuksella voi opiskella, jos opiskelijalla on alan työpaikka ja työaika on vähintään 25 t / vko. Opisto solmii oppisopimuksen opiskelijan ja oppisopimustyöpaikan kanssa. Oppisopimuskoulutukseen voi hakeutua vasta, kun oppisopimustyöpaikka on tiedossa. Oppisopimusasioissa voit olla opistolla yhteydessä Matti Ijäkseen (matti.ijas@tk-opisto.fi tai 050 4060 837).

Ammatillisiin koulutuksiin voit tulla tutustumaan sovitusti erillisinä ajankohtina.

Maksut

  • Koulutuksen hinta on 70 € / tutkinnon osa (4-5 tutkinnon osaa).
  • Oppisopimusopiskelijoille koulutus on maksuton.
  • Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut sekä ruokailut opiskelija kustantaa itse.