opiston opiskelijoita.

Hae kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoon

Koulutukseen voi hakeutua koko lukuvuoden ajan ja koulutuksen voi aloittaa mistä tahansa tutkinnon osasta. Uusia opiskelijoita voidaan ottaa koko lukuvuoden ajan, jos koulutusryhmässä on tilaa.

Jos opiskelupaikkoja on tarjolla, voi tutkinnon tekemisen aloittaa myös seuraavina ajankohtina.
1.2.2021 alkaa tutkinnon osa Tuen tarpeeseen vastaaminen oppimisen ja ohjauksen ympäristöissä

Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä, suomalaisen perusopetuksen oppimäärä tai sitä vastaavat tiedot ja taidot sekä soveltuvuus alalle. Aikaisempi työkokemus tai kokemus lasten tai nuorten ohjaamisesta sekä alan opinnot katsotaan eduksi.

Hakemuksen perusteella hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen. Soveltuvuuskoe sisältää kirjallisen osion ja haastattelun. Soveltuvuuskokeen tavoitteena on selvittää hakijan motivaatiota ja käsitystä opinnoista ja ammatista, soveltuvuutta alalle, itsetuntemusta ja persoonallisuutta.

Kaikki osiot pisteytetään. Puutteellisesti täytetty hakemus vähentää loppupistemäärää.

HUOM! Tähän tutkintoon liittyy terveydentilavaatimuksia. Opiskelijan oikeusturvan kannalta on perusteltua, että häntä ei valita sellaiseen koulutukseen, jonka mukaisissa tehtävissä hän ei terveystilansa vuoksi voisi toimia.

Tähän koulutukseen voi hakeutua aina silloin, kun koulutusryhmässä on tilaa ja mahdollisuus vastaanottaa uusia opiskelijoita.

Lue lisää Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen osaamisalasta.

Maksut

Koulutuksen hinta on 70 € / tutkinnon osa (koko tutkinnon hinta on 350 €).. Oppimateriaalin ja opiskeluun liittyvät matkakulut opiskelija kustantaa itse. Opiskelija voi anoa asumisoikeutta opiston asuntolassa. Asuminen ja ruokailu ovat opiskelijalle maksullisia. Opiskelija voi hakea opintotukea.