Toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa

la-su 14.–15.8. ja la 2.10.2021 Miten varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri näkyy juuri sinun työpaikallasi? Kaipaatko konkreettisia työkaluja sen kehittämiseen? Kurssilla pureudutaan käytännönläheisesti toimintakulttuurin tunnistamiseen ja sen kehittämiseen. Kurssille olisi hyvä tulla useampi…

Lue lisää Toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa

Oppisopimus

Oppisopimus on toimiva keino rekrytoida uutta tai kouluttaa nykyistä henkilöstöä.Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla opiskelulla.Oppisopimuskoulutuksena voidaan suorittaa koko ammatillinen tutkinto…

Lue lisää Oppisopimus

Koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.Koulutussopimukselle ei ole määritelty minimiaikaa, se voidaan tehdä opiskelijan yksilöllisen tarpeen perusteella ja…

Lue lisää Koulutussopimus

Näyttö

Näyttö on tutkinnon osien edellyttämän ammattitaidon ja osaamisen osoittaminen tekemällä käytännön työtehtäviä aidoissa työtilanteissa ja työprosesseissa. Se tulee järjestää mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelijan katsotaan saavuttaneen ammattitaitovaatimukset tai osaamistavoitteet.…

Lue lisää Näyttö

Työelämässä oppiminen

Työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää tavoitteellista ja ohjattua koulutusta, johon voidaan yhdistää koulutusta esim. oppilaitoksen opetustiloissa, verkkooppimisympäristöissä, virtuaalisissa oppimisympäristöissä sekä itsenäisesti opiskellen. Työelämässä oppimisesta on aiemmin käytetty myös termejä työssäoppiminen…

Lue lisää Työelämässä oppiminen

Työpaikkaohjaajien verkkokoulutus

Aihetta lähestytään Kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon kautta. Koulutuksen sisältö: ammatillinen koulutus ja työelämäyhteistyötyöpaikkaohjaajan rooli ja oppimisen tavoitteellinen ohjausperehdyttäminen ja palautteen antaminennäytöt ja arviointi Etäkoulutus: koulutus on suunnattu jo työssä olevilletoteutetaan…

Lue lisää Työpaikkaohjaajien verkkokoulutus

Yhteisellä matkalla -luentosarja

Turun NNKY ja Turun kristillinen opisto järjestävät yhdessä luentosarjan ”Yhteisellä matkalla”. Sarjan aloittaa kahden luennon kokonaisuus TOIVOA KORONAKEVÄÄSEEN. keskiviikkona 7.4.2021 klo 18.00-19.00tiistaina 11.5.2021 klo 18.00-19.00 ”Vuosi sitten, hallituksen eristäytymismääräyksen seurauksena,…

Lue lisää Yhteisellä matkalla -luentosarja

Viittomakieltä kuurojen työntekijöille

15.-16.11.2022. Kurssilla päivitetään viittomakielen osaamista ja käydään läpi uutta sanastoa ja nuorten käyttämää viittomaslangia. Kurssilla saat palautetta viittomakielen taidostasi ja pääset jakamaan kokemuksiasi tämän hetken viittomakielisestä maailmasta. Kurssi on tarkoitettu…

Lue lisää Viittomakieltä kuurojen työntekijöille

Taidot kohenevat, niin että kohina käy

Turun kristillisessä opistossa aloitettiin opetushallituksen hankerahoituksella uudentyyppinen koulutusohjelma Taiko – taidot kohenevat. Eva Lähteenmäki ja Petra Autio tekivät Yhdessä taitaen -hankerahalla valtavasti materiaalia aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen (Alpe) ryhmille. ”Osa opiskelijoista…

Lue lisää Taidot kohenevat, niin että kohina käy

Musakurssi varhaiskasvattajille

13.-14.9.2021 Kurssin tavoitteena on antaa varhaiskasvatuksen ammattilaisille konkreettisia työkaluja monipuoliseen musiikkikasvatukseen. Kurssilla harjoitellaan erilaisia musiikillisia työtapoja ja musiikkitoiminnan suunnittelua alle kouluikäisille. Osallistujilta ei odoteta musiikillista harrastuneisuutta. Kurssin kouluttajana toimii musiikinopettaja…

Lue lisää Musakurssi varhaiskasvattajille